15.10.2019 Teisipäev

Vähemusosaluse kajastamise kaks näidet

Korrigeeritud ostumeetodit rakendatakse ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvate äriühenduste kajastamisel konsolideeritud aruannetes.
Vähemusosaluse kajastamise kaks näidet
Vähemusosaluse kajastamise kaks näidet Foto: erakogu

Vähemusosalus (omandatakse vähem kui 100%) omandatavas ettevõttes on vähemusomanikele kuuluv osa omandatava ettevõtte netovarade õiglasest väärtusest. Vähemusosalusele kuuluvat osa omandatava ettevõtte omakapitalis arvutatakse omandaja tegeliku osaluse alusel omandatava ettevõtte omakapitalis, arvesse ei võeta aktsiaoptsioonide või muude konverteeritavate instrumentide võimalikku mõju.

Selliste instrumentide mõju võetakse arvesse ainult selleks, et määrata, kas omandajal on valitsev mõju. Seega kajastatakse vähemusosalus proportsionaalselt selle osaga omandatud ettevõtte eraldi identifitseeritava netovara õiglases väärtuses.

Vähemusosalus kajastatakse konsolideeritud bilansis omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist, konsolideeritud kasumiaruandes kajastatakse vähemusosalus eraldi kirjel.
Täismahus artiklit saate lugeda Raamatupidamisuudiste värskest numbrist (nr 6, 2019). Kui te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised, saate seda teha siit.