Rubriigist Raamatupidamine leiate kasulikke materjale raamatupidamise ja raamatupidamisarvestuse teemal. Siin esitatud kasulikud artiklid ja juhendid raamatupidajatele ja teistele, keda huvitab raamatupidamine, on koostatud audiitorite, maksukonsultantide ja teiste raamatupidamisspetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole raamatupidamise uudiseid (uudiseid valdkonnast Raamatupidamine leiate siit), siin avaldatakse ainult need raamatupidamisarvestuse artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate ning kõigi teiste jaoks, keda huvitab raamatupidamine.

Valitsus arutas uue raamatupidamise direktiivi mõju ettevõtluskeskkonnale eelmisel kabinetinõupidamisel ning otsustas täna Rahandusministeeriumi ettepanekul vaidlustada direktiivi Euroopa Kohtus.
Direktiivi põhimõte võiks kõlada nii: „Eelkõige mõtle väiksemate peale“. Direktiivi eesmärk on aga ühtlustada kõigi Euroopa Liidu riikide väikeste ettevõtete…
Viimasel ajal on üha rohkem Eesti ettevõtteid hakanud aastaaruandeid koostama rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (International Financial Reporting Standards, IFRS) järgi või…
Stella Zdobnõh,vandeaudiitor Viimasel ajal puutuvad raamatupidajad tihti kokku sellise asjaõigusega nagu hoonestusõigus. Järgnevalt käsitleme hoonestusõiguse seadmise lepingu kajastamist raamatupidamisarvestuses konkreetse…
Maire Otsus-Carpenter,vandeaudiitor Majandusaasta aruanne on esitatud (esindusõiguslikud isikud on aruande digitaalallkirjastanud ja audiitori aruanne on lisatud, on täidetud kasumi jaotamise/kahjumi…
Erinevaid töökuulutusi sirvides jääb silma, et finantsteadmisi nõudvate ametikohtade konkurssidel otsitakse nii raamatupidajat, raamatupidaja assistenti, finantsassistenti, sekretär-raamatupidajat, vanemraamatupidajat, juhtivat raamatupidajat.…
Mati Nõmmiste, partner,Grant Thornton Rimess Baltic Kooskõlas raamatupidamise seadusega on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma finantaruandeid Euroopa Komisjoni…
Kaido Vetevoog,vandeaudiitor,Baker Tilly Baltics partner 2012. aasta alguses Riigi Teatajas avaldatud muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendid on kohustuslikud rakendamiseks raamatupidamisaruannete koostamisel…
Ulvi Sloog,vandeaudiitor Korteriühistute raamatupidamist tuleb korraldada kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga (valik rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kasuks oleks korteriühistu jaoks ebamõistlik ja ka…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes