14.07.2009 Teisipäev

Muudatused spordiorganisatsioonide lähetuskulude hüvitamises alates 01.01.2006

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Alates 01.01.2006. a jõustus Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määruse nr 453 "Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord " (edaspidi määrus) muudatus, mille kohaselt spordiseaduse §-s 7 nimetatud isikule seoses spordilähetusega makstavaid sõidu- ja majutuskulude hüvitisi ning päevaraha ei maksustata määruses sätestatud tingimustel ja piirmäärades.Spordiseaduse § 7 kohaselt on spordiorganisatsioonil õigus lähetada oma liikmeks olevaid või oma liikmeks oleva spordiorganisatsiooni liikmeks olevaid sportlasi, samuti treenereid, kohtunikke, spordiarste ning teisi spordi korraldamisega seotud isikuid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks väljapoole lähetatava alalise tegevuskoha asukohta, sealhulgas välisriiki.

Päevaraha maksmisel kohaldatakse eelnimetatud määruse §-des 9 ja 11 sätestatut ning lähetus vormistatakse (§ 3) lähetaja kirjaliku otsuse alusel, milles näidatakse lähetuse sihtkoht, kestus ja ülesanne ning hüvitatavate lähetuskulude ja päevarahade määrad.

Sõidu- ja majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Välisvaluutas tehtud kulude hüvitamisel arvestatakse tehtud kulud Eesti kroonidesse välisriiki toimunud lähetuselt saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel (määruse § 4).

Tulumaksuseaduse § 19 lg 3 punkti 10 kohaselt on maksuvabad spordilähetusega seotud sõidu- ja majutuskulude hüvitised ning päevaraha, mis on välja makstud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja piirmäärades, st vastavalt määruse §-des 13 ja 14 sätestatule.

Juhul kui ületatakse eelnimetatud määruses kehtestatud piirmäärasid, siis summad piirmäärasid ületatavas osas kuuluvad maksustamisele tulumaksuseaduse § 19 lg 2 alusel füüsilise isiku tulumaksuga ja nimetatud summadelt peetakse tulumaksu kinni.


emta.ee

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


TRK 2021 300x255 ee new 2021

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes