TRK 1140x140 ee gif
14.07.2009 Teisipäev

Kuidas asutada mittetulundusühingut?

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Mittetulundusühing ehk MTÜ

on isikute vabatahtlik ja kasumit mitte taotlev ühendus, mille võib luua avalikes huvides ehk kogu ühiskonna heaks tegutsemiseks või ka väiksema seltskonna huvide eest seismiseks. MTÜ eesmärgiks või põhitegevuseks ei või vaid olla äri, ehkki tulu teenimine on teatud tingimustel lubatud.

MTÜ asutajateks ja liikmeteks (minimaalselt kaks) võivad olla nii füüsilised (sh alla 18aastased) kui ka juriidilised isikud. Luua võib kaheliikmelise ühenduse või tuhandete liikmetega MTÜ, mil tuleb juhtimine ja otsuste vastuvõtmise kord eriti hästi läbi mõelda. Samas pakub lai liikmeskond MTÜle rohkem legitiimsust ja jõudu.

Enne alustamist võib läbi lugeda palju kasulikku infot Justiitsministeeriumi kodulehelt www.just.ee/14575. Seejärel võib asjad ise käsile võtta, järgides siin toodud juhiseid.

MTÜ asutamiseks tuleb:
- läbi viia asutamiskoosolek (enda tarbeks võib protokollida, registrile pole vaja)
- sõlmida asutamisleping ja sellega koos kinnitada MTÜ põhikiri
- määrata MTÜ juhtorganite (juhatus, soovi korral revisjonikomisjon) liikmed
- kinnitada notari juures juhatuse liikmete allkirjad (või ID-kaardiga internetis) linna- või vallasekretär seda enam ei tee! 2009 tõusid kordades ka notaritasud!
- tasuda riigilõiv (300 kr)
- esitada registreerimisavaldus ja vajalikud dokumendid asukohajärgse kohtu registriosakonnale MTÜ kandmiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse (võib jätta notari hooleks).

Asutamislepingus tuleb märkida:
- MTÜ nimi (nime valiku juhised www.just.ee/14578), asukoht (nt Eesti Vabariik), aadress
- MTÜ eemärk (võib olla lakoonilisem või loetledes põhjalikumalt plaanitavad tegevused)
- asutajate nimed ja elu- või asukohad, nende isiku- või registrikoodid
- asutajate kohustused MTÜ suhtes (ei pea olema varalised)
- juhatuse liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid (peavad olema täisealised!)

Asutamislepingu sõlmimisega kinnitatakse ka MTÜ põhikiri, mõlemale kirjutavad alla kõik asutajad.

MTÜ põhikirjas tuleb märkida minimaalselt:
- MTÜ nimi, juhatuse asukoht
- eesmärk (ja selle saavutamiseks plaanitavad tegevused; tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja soovijatel tuleb selgelt näidata, et tegutsetakse avalikes huvides ja heategevuslikult)
- liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise või -arvamise tingimused ja kord
- liikmete õigused
- liikmete kohustused või kord nende kehtestamiseks
- MTÜ tähtaeg, kui see asutatakse tähtajaliselt
- osakondade olemasolu korral nende õigused ja kohustused (suure liikmeskonnaga ühenduste või võrgustike puhul)
- üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord ning otsuste vastuvõtmise kord
- juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär
- vara jaotus MTÜ lõpetamisel (tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja soovijatel tuleb põhikirjas märkida vara jaotamine nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule)
- muud seaduses sätestatud tingimused (enamasti lubatud erinevused seaduses toodud nõuetest).

Põhikiri on dokument, mis paneb paika pea kogu teie organisatsiooni edasise tegutsemise. See ei tohi minna seadusega vastuollu, aga sealt peab leidma vastused kõikidele küsimustele igapäevasest juhtimisest, otsuste vastuvõtmisest jne!

MTÜ asutamine lõpeb mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile esitatava avaldusega, millele kirjutavad alla kõik värsked juhatuse liikmed, millele lisatakse asutamisleping, sidevahendite andmed ja kinnitatud põhikiri ning juhatuse liikmete notariaalselt kinnitatud allkirjanäidis (asutajatel pole vaja notarisse minna!). Valdavalt vormistab notar kõik paberid oma vormidel peale põhikirja ning soovi korral saadab need ka ise registrisse.

Samasuguse avalduse saab esitada ka internetis https://ekanded.eer.ee, kus juhatuse liikmed ning asutajad identifitseerivad end ID-kaardiga ja annavad oma kinnitused elektroonilise allkirjaga.

Esimesel juhul tuleb esitada ka riigilõivu tasumist tõendav dokument, internetis saab riigilõivu tasuda otse ettevõtjaportaalis toimingu käigus. Täpsem info lõivu tasumisest siin ja siin.

2007. aastast saab MTÜd asutada ka intereneti teel ID-kaardiga, vaata lähemalt siit  ja ka kohtute lehelt.

- Mittetulundusühingu asutamislepingu ja põhikirja kommenteeritud näidis
- Ja siin üks Lihtne põhikiri.doc, mis sobib näidiseks vähese ja üksteist usaldavate liikmete arvuga MTÜle. On testitud, et ka nii lakoonilisel kujul aktsepteerib register põhikirja.

Meeles tuleb pidada, et kui soovitakse saada valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmeks, tuleb ka oma põhikiri koostada vastavalt Tulumaksuseaduse §11 nõuetele, eriti ühenduse eesmärkide ja vara jagamises osas lõpetamisel, samuti näiteks juhul, kui soovitakse maksta maksuvabalt stipendiume jms. Vaata lähemalt rubriigist maksud.

www.ngo.ee

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes