Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

06.11.2019 Kolmapäev

Mitteresidendi Eesti tulu maksustamine: palk ja juhatuse liikme tasu

Tõnis Jakob, juhtiv maksukonsultant, Marisett
Tõnis Jakob, juhtiv maksukonsultant, Marisett erakogu
Kui välisriigi füüsilisele isikule, st mitteresidendile, makstakse Eesti äriühingu poolt juhatuse liikme tasu või töölepingu alusel töötasu, siis nende maksustamine on erinev.

Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 41 sätestab, et tulumaks peetakse kinnimitteresidendile makstavalt palgalt ja muudelt tasudelt (§ 29 lg 1) ning juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme tasudelt (§ 29 lg 2), arvestades §-s 42 lg 5 nimetatud mahaarvamist.

Eeltoodud sättes on selguse huvides toodud viited TuMS-i §-le 29 lg 1 ja 2, eristamaks nende maksukäsitlust. TuMS-i § 29 lg 1 käsitleb töölepingu alusel makstava töötasu maksustamist ja TuMS-i § 29 lg 2 käsitleb juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu maksustamist.

Töötasu

TuMS-i § 29 lg 1 kohaselt tulumaksuga maksustatakse tulu, mida mitteresidendist füüsiline isik sai Eestis töötamisest (§ 13 lg 1 ja 11), kui väljamakse tegija on Eesti riigi- või kohaliku omavalit

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes