TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Tere päevast, Jelizaveta!

Tarnija esitas meie firmale 13. veebruaril 2009 kreeditarve, mida me veebruaris kätte ei saanud. See fakt tuli ilmsiks alles saldo kontrollimisel 9. juunil 2009.a.

Ütelge, palun, kas me võime kirjendada seda kreeditarvet mais 2009.a.  ja deklareerida maikuu deklaratsioonis või on vaja parandada veebruarikuu käibemaksudeklaratsiooni.

Suur tänu Teile abi eest!

Austusega, Ljudmila

Tere päevast!
Tahan täpsustada , kuidas aru saada mõistest „ei ole käive“ Eestis.
Situatsioon on järgmine: Eesti firma sõlmis kolmepoolse lepingu  kauba tarnimiseks Prantsusmaalt Moldaaviasse.
Kaup Eestisse ei satu, selle saadab teele ja vormistab tollidokumendid Prantsuse pool. Raha Moldaavia firmalt saame meie  ja maksame arvete järgi samuti meie. Arve Moldaavia firmale esitame meie, prantslased aga vastavalt meile. Näiteks osteti 10 000 euro eest ja müüdi ütleme 12 000 euro eest.
Mingeid arveid vahendustehingu eest ükski pool ei esita. Minu arusaamise järgi ei ole see tehing käive käibemaksuseaduse mõistes ja kusagil käibemaksudeklaratsioonis ei kajastu, küll aga  müügituluna raamatupidamisaruandes.  

Tere päevast!
Palun aidake sellises küsimuses. Firmas töötavad vanaduspensionärid ja töövõimetuspensionärid. Kui nad võtavad suveperioodiks enda arvel puhkuse, kas on vaja maksta nende eest sotsiaalmaksu miinimumi pealt ?

Tere päevast!
On saadud ettemakse EL-st kauba eest, mis saadetakse kohale järgmisel kuul. Millisel käibemaksudeklaratsiooni real on vaja seda kajastada ja kas selle tehingu puhul tekib maksustamine?

Tänan
Natali

Palun selgitada: kui firma võtab rendilepingu alusel rendile andjalt tagatisraha: 1. kas tekib käive?
2. kas seda käivet maksustatakse § 18 järgi?
Tänan

Tere!
Me lahutame mehega, meil on 9-kuune laps. Kavatsen nõuda alimente. Ma ei tööta, kuna olen lapsehoolduspuhkusel. Kas ma võin esitada kohtule hagi, et mees maksaks mulle teatud elatusraha (peale alimentide lapsele), kuna ma istun kodus ja tööle niipea ei pääse. Kui jah, siis millist summat ma võin nõuda?


Airiin

Tervist!

Palun abi järgmistes küsimustes: (kõik probleemid on tulnud ilmsiks pärast aastaaruande esitamist)
-on avastatud kaks eelmise aasta arvet, mis on tasutud käesoleval aastal. Kuidas korrigeerida (kirjendada)?
-ühe pangaarve saldo raamatupidamises ei lange ühte tegelikuga (möödunud aasta detsembris ja novembris tasuti arveid, need veel puuduvad ja pangale ei makstud). Kuidas saab seda probleemi lahendada?
-eelmise aasta septembris vormistati liisinguleping põhivara ostuks (graafik kahe aasta peale), ettemaks 15%. On märgitud maksumus koos käibemaksuga (tärnike kommentaariga “Erand – tulenevalt EV käibemaksuseadusest on käesolevas lepingus väljaspool Eestit osutatava reisijateveo teenuse hinnad kajastatud ilma käibemaksuta”). Maksegraafikus ei ole käibemaksu eristatud, kas võib seda arvestada põhivara arvele võtmisel?
Möödunud aastal kirjendati makseid lihtsalt kui jooksvaid kulusid (ilmselt ei olnud lepingut käepärast). Vormistamine toimus alles käesoleva aasta jaanuaris, põhivara võeti arvele, eraldati käibemaks ja tasuti lihtsalt kui tarnija arvet, kuid mitte kõike korraga, vaid osade kaupa. \

Jutt on 2007. ja 2008. aastast.

Tere,

Aprillis esitas tarnija arved veel eelmise aasta kohta.
Peale pikki vaidlusi tarnijaga pidime osa neist ka aktsepteerisima,projektiarvestuses on veel kulude korrigeerimine võimalik(aastaaruanne on kinnitamata).
Millal aga arvata maha ja deklareerida käibemaksu, kas tuleks nüüd takkajärgi parandada kõik deklaratsioonid (4 kuud) või teha seda nüüd kui me need arved tegelikult saime?

Raamatuidaja
Tallinn
30. aprill 2009.a

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes