gif Company 930x140 ee

 

08.01.2018 Esmaspäev

Kui sageli tuleb uuendada tegevuskava, mille abil vältida või vähendada töötajate terviseriske?

Indrek Avi, töökeskkonna konsultant
Indrek Avi, töökeskkonna konsultant
Käisin töötervishoiu- ja tööohutusalasel koolitusel. Seal räägiti, et tööandja peab igal aastal koostama tegevuskava, et vältida või vähendada töötajate terviseriske. Seadus aga ei kohusta tegevuskava igal aastal koostama. Mille alusel tööandja tegevuskava koostama peab?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Tööandja peab koostama tegevuskava, et vältida või vähendada riske töötajate tervisele. Tegevuskava kirjeldab ettevõtte kõikide tegevusalade ja juhtimistasandite tegevusi, nende ajakava ja teostajad. Tegevused on eesmärgipärased vaid siis, kui riskianalüüsis on välja selgitatud kõik töötaja tervist mõjutavad ohutegurid ning hinnatud riskid töötaja tervisele ja ohutusele. Kui töötingimused muutuvad, vahetatakse töövahendeid või tehnoloogiat, tuvastatakse tööga seotud haigestumine, muutub riskitase tööõnnetuse või asetleidnud ohtliku olukorra tõttu, peab tööandja korraldama uue riskianalüüsi ning kavandama tegevusi terviseriski vältimiseks või vähendamiseks. Seega tegevuskava koostamisel tuleb aluseks võtta töökeskkonna riskianalüüsi tulemused. Kui riskianalüüsi tulemused uuenevad, lisatakse tegevuskavasse tegevusi või muudetakse olemasolevaid.

Tööandja peab igal aastal vaatama läbi töökeskkonna sisekontrolli korralduse ning analüüsima selle tulemusi. Töökeskkonna sisekontrolli käigus jälgib tööandja, kas töötervishoiu ja tööohutuse olukord ettevõttes vastab nõuetele, ning kavandab ja korraldab vajalikke tegevusi. Kui nõudeid ei täideta, tuleb tegevuskavasse tegevusi lisada.

gif Company 930x140 ee

 

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes