16.03.2020 Esmaspäev

Kas koroonaviiruse oht on piisav põhjus tööst keeldumiseks?

Töötan poes kassapidajana seega on tugev oht puutuda kokku viirust kandva inimesega.  Kui ma tõesti tunnen et ma ei julgegi tööle minna selle kõige pärast kas tööandjal on õigus mind vallandada või kehtib midagi ka seoses selle eriolukorraga tööl käimisega ka? Kas te palun püüaksite mulle selgitada, mida ma peaksin tegema või kuidas ma peaksin käituma?

Tööandja hindab riske ja võtab kasutusele meetmed.
Tööandja hindab riske ja võtab kasutusele meetmed. Foto: Pixabay

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant.

Tööandjal on kohustus vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) § 13 lõike 1 punktile 5 korraldada uus töökeskkonna riskianalüüs arvestades kehtestatud eriolukorda, Terviseameti soovitusi ja vastavalt riskianalüüsile kavandada meetmed riskide vältimiseks ja/või vähendamiseks.

Ka antud olukorras tuleb tööandjal lähtuda TTOS § 12¹ alusel märgitud ennetustegevusest. Tööandja ennetustegevus on meetmete kavandamine ja rakendamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ettevõtte töö kõikides etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks. see tähendab, et tööandja peab rakendama meetmeid järgmiste üldiste ennetuspõhimõtete alusel:

  • riskide tekkimise vältimine - st tööandjal on läbi mõeldud, kuidas saab tema oma ettevõttes kaasa aidata viiruse leviku vältimisele;
  • vältimatute riskide hindamine - st tööandja hindab, kas ja kuidas on võimalik töö ümber kujundada, et tagada ettevõtte vajalik toimimine;
  • riskide kõrvaldamine nende tekkekohas või kui see ei ole võimalik, nende vähendamine vastuvõetava tasemeni - st tööandja lähtub Terviseameti suunistest ohtude vältimiseks ja vähendamiseks.

Ehk tööandja hindab riske ning võtab kasutusele meetmed, eelkõige need, mida on soovitanud Terviseamet ning teeb vajadusel muutused töös või töökorralduses. Lisaks on tööandjal kohustus riskide hindamise tulemustest töötajaid teavitada, samuti tuleb töötajaid teavitada riskide kõrvaldamiseks kasutusele võetud meetmetest. Pöörduge esmalt tööandja poole ning paluge endale selgitada, milliseid (täiendavaid) meetmeid on tööandja töötajate ohutuse tagamiseks kasutusele võtnud. Peale info saamist saate esitada oma ettepanekud, kui teile tundub, et tööandja poolt kasutuselevõetud meetmed ei ole piisavad.

Lisaks selgitame, et töötajal on õigus (TTOS § 14 lg 5 p 4) õiguse keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid.

Töötaja saab õigust kasutada juhul, kui tööandja ei rakenda abinõusid, mis on seadusega ette nähtud ja lisaks abinõusid, mis selles olukorras asjakohased ja mõistlikud. Ehk on tõendatud see, et töö jätkamine seab tööaja elu ja tervise ohtu. Töötaja peab arvestada, et hilisema vaidluse korral peab ta seda suutma tõendada.

Kuna kriisiolukord on kõikidele keeruline ning otsuseid tuleb vastu võtta kiiresti ja puuduliku info tingimuses, soovitame esmalt pooltel kõikides küsimustes läbi rääkida. Kui te tunnete, et töö jätkamine on teile ohtlik, näiteks kuna kuulute haiguse riskirühma, siis pöörduge kindlasti oma tööandja poole ning paluge töö ümber korraldada selliselt, et te ei peaks klientidega otseselt kokku puutuma seda eriti juhul, kui kuulute haigestumisel riskirühma.

Töösuhte pooled peavad adekvaatselt hindama riigis toimuvat ning arvestama seejuures ka teineteise huvidega ja leidma seeläbi mõistlikud lahendused.

Allikas: Tööinspektsioon

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!