02.07.2019 Teisipäev

Kas 16-aastane tohib öösel restoranis alkoholi müüa? Esile tõstetud

Minu 16-aastane laps läks tööle restorani. Esialgu ma ei muretsenud, sest on hea, kui noor inimene esimese töökogemuse saab. Nüüd aga käib ta tööl ka öösel ning müüb alkoholi. Turvameest minu teada seal ei ole. Olen mures tema turvalisuse pärast, eriti öötundidel töötamisel ja koju tulemisel. Mida peaksin tegema, et olukord muutuks?
Kas 16-aastane tohib öösel restoranis alkoholi müüa?
Kas 16-aastane tohib öösel restoranis alkoholi müüa? Foto: pixabay

Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja:

Esmane vastutus lapse heaolu eest on alati lapsevanemal. Kõikide alaealiste, sh 16 ja 17-aastaste tööle lubamiseks on tarvis lapsevanema nõusolekut. See tähendab, et vanem tutvub lapse tulevase töö tingimustega, nt mitu tundi noor päevas töötab, mis kellaaegadel, millised on tööülesanded jne. Kui pakutav töö on sobiv, siis annab vanem nõusoleku ning alles seejärel sõlmitakse noorega tööleping. Kui vanema nõusolek puudub, siis on tööleping tühine.

Kui teie puhul eelnevalt kokkulepitu erineb tegelikkusest, siis on oluline teada, et mittekoolikohustuslikul noorel ei ole lubatud töötada peale kella 22, teha ületunnitööd ning töötada kauem kui kaheksa tundi päevas. Noor peab keelduma ettepanekust selliselt töötada. Ükski alaealine ei tohi müüa ega serveerida alkoholi. Ka sellisest ettepanekust tuleb keelduda.

Turvalisus on samuti üks olulisi töökeskkonna tingimusi. Nii alaealised kui täisealised töötajad peavad teadma, mida ohu korral teha, kellele helistada, kus on paanikanupp, millised on töötajate rollid ohuolukorras jne. Ka see pool tuleb töösuhte alguses läbi rääkida.

Kui sellised rikkumised siiski aset leiavad, siis vastutus on tööandjal. Tööandjate üle teeb järelevalvet Tööinspektsioon. Kontrollime nii alaealiste töötingimusi kui töö- ja puhkeaega ning rikkumiste tuvastamisel alustame menetlusega. Politsei- ja piirivalveamet kontrollib mh ka seda, ega alaealised käitle alkoholi.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes