Rahandusministri 31. detsembri 2009. a määrus nr 72
Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a määrus nr 1