Vastu võetud 10.märtsil 2010.a.

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 147 «Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised» muutmine

Vabariigi Valitsuse määrus nr. 49 15. aprill 2010.a.

Siseministri 8. mai 2006. a määruse nr 27 «Välismaalase poolt esitatava isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise ...» muutmine

Siseministri 29. märtsi 2010. a määrus nr 10


Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm” muutmine

Keskkonnaministri 19. märtsi 2010. a määrus nr 5

Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 2010. a määrus nr 38