Justiitsministri 5. veebruari 2010. a määrus nr 3
Rahandusministri 4. veebruari 2010. a määrus nr