Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

22.01.2010 Reede

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 «E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus» muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 2010. a määrus nr 2

Jõustumise kpv. : 22.01.2010

Avaldamismärge : RTI, 19.01.2010, 4, 8

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13267482

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes