Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 68 «Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded» muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. aprilli 2010. a määrus nr 26

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. veebruari 2008. a määruse nr 11 «Eksporditurunduse toetamise tingimused ja kord» muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. aprilli 2010. a määrus nr 27

Esmaspäev, 03 Mai 2010 14:47

Turismiseaduse muutmise seadus
Ruper1460 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 03 Mai 2010 14:47

Vastu võetud 15. aprillil 2010. a

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» muutmine

Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 18.märtsi 2010.a määrusega nr 33