Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 68 «Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded» muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. aprilli 2010. a määrus nr 26

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. veebruari 2008. a määruse nr 11 «Eksporditurunduse toetamise tingimused ja kord» muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. aprilli 2010. a määrus nr 27

Esmaspäev, 03 Mai 2010 14:47

Turismiseaduse muutmise seadus
Ruper1460 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 03 Mai 2010 14:47

Vastu võetud 15. aprillil 2010. a

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» muutmine

Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 18.märtsi 2010.a määrusega nr 33 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes