Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. veebruari 2008. a määruse nr 11 «Eksporditurunduse toetamise tingimused ja kord» muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. aprilli 2010. a määrus nr 27

Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 «Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord» muutmine.

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määruse nr 21 «Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele» muutmine

Sotsiaalministri 15. aprilli 2010. a määrus nr 33