TRK 1140x140 ee gif
Advokaadibüroo Heringson GLO on uue põlvkonna advokaadibüroo, mis pakub oma klientidele teenuseid nii tsiviil-, haldus,- kui karistusõiguse valdkondades olles pädev kõigis loetud menetlustes kaitsma parimal viisil klientide huve. Kandes väärikalt advokaadikutse põliseid väärtusi globaalses õiguskeskkonnas on meie märksõnadeks avatus, innovatiivsus ja areng.

loe edasi...

Tänavu 9. märtsi riigikohtu lahendiga saime terve mõistuse võidu ja õigusselguse. Kahjuks see enam väga paljusid ei aita, kuna vaidlus sai alguse varem kehtinud ehitusseaduse ajal ja tänaseks on jõustuda jõudnud ehitusseadustik.

Teisipäev, 10 November 2015 15:19

Kas riik erikohtleb Estonian Airi?
Heringson GLO (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Teisipäev, 10 November 2015 15:19

9. oktoobril 2015. a kanti registrisse Aktsiaselts Nordic Aviation Group, mis kuulub täies ulatuses riigile, ning mis alates 8. novembrist 2015. a on sisuliselt asunud toimetama Eesti riikliku lennukompaniina, korraldades lende.

Esmaspäev, 09 Veebruar 2015 11:57

Kuidas me liiklusohutusse panustasime
Heringson GLO (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 09 Veebruar 2015 11:57

Suvepoole leidis aset üks juhtum, kui kaitsesin Haapsalu kohtumajas isikut, kellele heideti ette asulas kiiruse ületamist. Kiiruseületaja raius nagu rauda, et tema oli oma arusaamise kohaselt asulast väljas maanteel, kuna tee servas oli sinisel taustal Ridala valla algust tähistav märk (juhatusmärk 641) ning märgist edasi tee servas enam maju ei paistnud.

2014. a veebruaris kirjutasin äärmiselt murettekitavast Tallinna Ringkonnakohtu lahendist, kus kohus analüüsis mõisteid "ehitusalune pindala" ja "ehitisealune pind" ning leidis, et "…ei saa asuda seisukohale, et "ehitusalusel pindalal" PlanS tähenduses ja "ehitisealusel pinnal" EhS tähenduses peaks olema erisugune sisu."

Juba enam, kui aasta tagasi jõustus võlaõigusseaduse § 1131, mis reguleerib võlgade sissenõudmiskulude hüvitamist. Nimelt annab vastav seadusemuudatus juhul, kui võlausaldaja võib nõuda viivist, ka õiguse nõuda võlgnikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes