Advokaadibüroo Heringson GLO on uue põlvkonna advokaadibüroo, mis pakub oma klientidele teenuseid nii tsiviil-, haldus,- kui karistusõiguse valdkondades olles pädev kõigis loetud menetlustes kaitsma parimal viisil klientide huve. Kandes väärikalt advokaadikutse põliseid väärtusi globaalses õiguskeskkonnas on meie märksõnadeks avatus, innovatiivsus ja areng.

loe edasi...

Möödunud nädala Eesti Päevaleht avaldas uudise „Politsei koostas liiklusrikkumiste hinnakirja“. Dokumendi väidetav eesmärk on ühtlustada liiklusrikkumiste eest määratavaid trahve ning dokument on väidetavalt soovituslik.

Alates planeerimis- ja ehitusseaduse kehtivuse lõppemisest 2002. a lõpus ja kahe valdkonna reguleerimisest vastavalt planeerimisseaduses (PlanS) ja ehitusseaduses (EhS), on praktikas eristatud kahte mõistet – ehitusalune pindala ja ehitisealune pind.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes