Hansa Law Offices

Advokaadibüroo HansaLaw alustas 2004.aastal Tallinnas kolme töötajaga. Tänaseks on Tallinna büroos 13 töötajat. Advokaadibürool on partnerid ka teistes Balti riikides.

Advokaadibüroo osutatavad õigusteenused on seotud eelkõige ettevõtlusega, neist märkimisväärne osa on klientide esindamine erinevates kohtuvaidlustes ja maksuasjadega seotud küsimustes. Meie klientide hulka kuulub nii väga suuri, keskmisi kui ka väikeettevõtteid, samuti füüsilisi isikuid.

Advokaadibüroo HansaLaw on asumas aktiivsemalt tegutsema ka Soomes. Sellest lähtudes on firma täheldanud ka asjaolusid, millele tuleks seal tähelepanu pöörata:

Riigikohus rahuldas 16.09.2015 Aleksander Raagi (Raag), keda esindas vandeadvokaat Siiri Malmberg, kassatsioonkaebuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks Harju Maakohtule.

Laenu andmisel või kohustuste võtmisel kerkib peaaegu alati üles küsimus nõuete tagamisest, s.t millise seadusliku tagamise meetmega on võimalik nõude täitmist tagada ja kuidas seda meedet vajadusel realiseerida. Juhul, kui laenuvõtjal on rohkem kohustusi, siis kerkib omakorda küsimus sellest, kuidas tagada nõuete täitmist selliselt, et ka võlausaldajate endi seas valitseks selgus, kellel on millised õigused võlgniku varale üksteise suhtes, s.o millised võlausaldaja õigused puudutavad millist võlgniku vara ja millises järjekorras.

Teisipäev, 10 Veebruar 2015 12:35

Maksuvabastuse kasutamisest
HansaLaw (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Teisipäev, 10 Veebruar 2015 12:35

Juhime tähelepanu, et seadusest tulenevate maksuvabastuste kasutamiseks on kehtestatud uued reeglid, mille kohaselt maksuvabastuse aluseks tulevad asjaolud tuleb deklareerida 10. veebruariks 2015.

Võlaõigusseaduse (edaspidi – VÕS) § 361 kohaselt liisingulepinguga kohustub liisinguandja omandama liisinguvõtja poolt määratud müüjalt teatud eseme (liisinguese) ja andma selle liisinguvõtja kasutusse, liisinguvõtja kohustub aga maksma liisingueseme kasutamise eest tasu.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes