Hansa Law Offices

Advokaadibüroo HansaLaw alustas 2004.aastal Tallinnas kolme töötajaga. Tänaseks on Tallinna büroos 13 töötajat. Advokaadibürool on partnerid ka teistes Balti riikides.

Advokaadibüroo osutatavad õigusteenused on seotud eelkõige ettevõtlusega, neist märkimisväärne osa on klientide esindamine erinevates kohtuvaidlustes ja maksuasjadega seotud küsimustes. Meie klientide hulka kuulub nii väga suuri, keskmisi kui ka väikeettevõtteid, samuti füüsilisi isikuid.

Maksukorralduse seaduse (MKS) § 1361 lõikes 1 annab maksuhaldurile võimaluse kohaldada ennetavaid meetmeid maksude tasumise õigsuse kontrollimisel. Üheks selliseks meetmeks on halduskohtult loa taotlemine maksukohustuslase ettemaksukonto arestimiseks.

Teisipäev, 17 September 2013 10:44

Veel kord sisendkäibemaksu mahaarvamisest
HansaLaw (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Teisipäev, 17 September 2013 10:44

Maksuvaidlused sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse kasutamise üle on kohtupraktikas enim käsitlemist leidnud kaasused.

Gerly KaskGerly Kask,
vandeadvokaat
Hansa Law Offices

Käibemaksu tagastusnõuete kontrollimenetlustes on üpris levinud praktika, kus maksuhaldur ettenähtud 120 päevase menetlustähtaja lõppemisel taotleb halduskohtult luba maksumaksja ettemaksukonto arestimiseks tagastusnõude ulatuses. Eesmärgiks võib sel juhul olla kas vajadus takistada käibedeklaratsioonil näidatud enammakse jõudmist maksumaksja kasutusse enne, kui kontrollitavad asjaolud lõplikult selged või tagada võimalus tagastusnõude rahuldamata jätmiseks, et teha sellekohane maksuotsus.

Monika Nõlv,
advokaat

Hansa Law Offices

Riigikohtu halduskolleegium on 9. jaanuari 2013. a otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-38-12 käsitlenud maksukohustuslase tahtluse hindamist, hoolsuskohustuse rikkumist, pahausksust. Samuti kordab Riigikohus tulumaksu osas hindamise teel maksusumma määramise põhimõtteid ning leiab, et ka füüsilisest isikust ettevõtja puhul on hindamise teel maksusumma määramine lubatud.

Pühapäev, 21 Oktoober 2012 07:47

Töötaja vastutus ja riskide jaotamine
HansaLaw (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Pühapäev, 21 Oktoober 2012 07:47

siiri malmbergSiirli Malmberg,
vandeadvokaat,
Hansa Law Offices

Nagu igas lepingulises suhtes on ka töösuhtes üheks oluliseks osaks vastutuse küsimus – kelle vastu saab tööandja esitada nõude, kui mõni tööprotsessiks vajalik seade läheb katki või kui tööandja kaotab mõne kliendi ja tal jääb tänu sellele raha saamata või mõni klient esitab tööandja vastu nõude.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes