crowe123

Oleme osa rahvusvahelisest võrgustikust Crowe Global , mis on esindatud enam kui sajas riigis ning kuulub maailma kümne suurema raamatupidamisvõrgustiku hulka. Kuuluvus rahvusvahelisse ketti võimaldab meil pakkuda klientidele kvaliteetset abi, parimaid professionaalseid teadmisi ning oskusi eri riikides.


Kolmapäev, 17 Jaanuar 2018 10:03

Agendileping vs. tööleping
Crowe Global (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Kolmapäev, 17 Jaanuar 2018 10:03

Võlaõigusseaduse (edaspidi – VÕS) § 670 lg 1 alusel kohustub agendilepinguga üks isik (agent) teise isiku (käsundiandja) jaoks ja tema huvides iseseisvalt ja püsivalt lepinguid vahendama või neid käsundiandja nimel ja arvel sõlmima. Käsundiandja kohustub maksma talle selle eest tasu. Agent tegutseb iseseisvalt, kui tal on õigus kujundada oma tegevust põhiliselt vabalt ja määrata oma tegutsemisaeg (VÕS-i § 670 lg 2). Käsundiandjal on õigus anda agendile teatud juhiseid, kuid nende andmisel tuleb silmas pidada, et juhised ei tohi ohustada agendi iseseisvust agendilepingu täitmisel.

Tänapäeval tekib litsentsitasu kohta küsimusi aina rohkem, sest nii Eesti kui ka välismaa ettevõtjad soetavad, müüvad, arendavad ja kasutavad IT-erilahendusi.

Teisipäev, 26 Aprill 2016 10:33

Kus on kõige parem saada dividende?
Crowe Global (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Teisipäev, 26 Aprill 2016 10:33

Viimase aasta jooksul on väga palju arutletud selle üle, millises riigis on kõige (eba)sõbralikum maksupoliitika ettevõtjate suhtes – kas Eestis või Lätis.

Viimasel ajal on levimas valdav tendents, kus Skandinaavia ja Euroopa suurfirmad toovad oma finantsosakondi üle Eestisse või teistesse Baltimaadesse, moodustades nn ühiseid teeninduskeskusi (inglise keeles Shared Service Center).

Viimastel kuudel on palju tähelepanu pälvinud Rahandusministeeriumi korduvad katsed viia ellu ametiautode maksustamise seadusemuudatus. Autoettevõtete Liit, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon teevad pingutusi, et see seaduseelnõu tagasi lükata või vähemalt lükata edasi selle jõustumine või muuta eelnõu sätteid nende kasuks. Kas see õnnestub, näitab lähitulevik, kuid tõenäoliselt saab seaduseelnõust parlamendifraktsioonide poliitilise kauplemise küsimus ja lõpuks võetakse vastu mingi kompromissvariant.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes