Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Ajakirja lood

Suurem osa RTJ-de muudatustest on olemasolevate sätete täpsustused ning täiendused, mis enamikku ettevõtteid tõenäoliselt ei mõjuta.
Kui tööandja on tööjõu vahendaja, võimaldab see vältida töötajate värbamise protsessi ja hoida kokku sellega kaasnevate ressursikulude arvelt.
Alates 1. jaanuarist 2019 saab rakendada tulumaksuseaduse (edaspidi ka TuMS) § 501, mis käsitleb tulumaksu regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt, mille puhul maksumäär on 14/86 ja mitte 20/80.
Uue seaduse eesmärgiks on luua õiguslikult usaldusväärne keskkond Eestis krediidiasutustele pandikirjade emiteerimiseks ning pandikirjade turu toimimiseks.
Paljud ettevõtjad üritasid andmekaitse teemadega tegeleda, kuid ilmselt väga vähesed jõudsid tähtajaks valmis ning endiselt on palju selliseid ettevõtteid, kes pole veel alustanud.
Möödunud aasta augustis avaldas statistikaamet pressiteate, mille kohaselt vähenes töötus Eestis hoogsalt. 2018. aasta II kvartalis oli töötuse määr 5,1 protsenti, tööhõive määr 68,2 protsenti ning tööjõus osalemise määr 71,9…
Riigikohus tegeles möödunud aasta lõpus hagiga, kus väideti, et investeeringuna ostetud korterit kasutatakse ka ettevõtte kontorina.
Nüüdisaegne teadus õnnelik olemisest toob esile üksikasju, mis mõjutavad inimeste õnnetunnet ja seeläbi igapäevase eluga hakkamasaamist. Tähtis on saada kehasse piisavalt endorfiini.
Töölähetus võib kesta ka üle 30 päeva, kui tööandja ja töötaja on selles kokkuleppele jõudnud.
Digitaalne ohutus on meie igapäevaelus aina olulisem teema, mis puudutab ka kõiki, kes soovivad interneti teel soetada kaupu või tarbida teenuseid.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes