Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Ajakirja lood

Dokumentatsioonis sisalduv teave peab olema maksuhalduri jaoks piisavalt detailne ja tegelikkusele vastav.
Kiire ning tihti traditsioonilisi mudeleid lõhkuv areng on majanduse seisukohalt äärmiselt tähtis ning paratamatult käivad sellega kaasas nii ärimudelite kui ka tööturu muutused.
Mittetulundusühingutele kehtivad suures osas samasugused arvestuspõhimõtted nagu äriühingutele.
Eraldisi kasutatakse ainult nende kulutuste katmiseks, mille jaoks eraldis oli algselt moodustatud.
Hagimenetluse ettevalmistamine paneb raamatupidajate õlule lisakoormuse.
Dokumentatsioonis sisalduv teave peab olema maksuhalduri jaoaks piisavalt detailne ja tegelikkusele vastav.
Sageli kuuleme, et mõni ettevõte on langenud küberpettuse ohvriks või on toimunud küberrünnak (enamasti lunavara või kodulehe näotustamine). Kuna meie ühiskond on väga suures sõltuvuses infotehnoloogiast, siis on ka õngevõtmise…
Euroopa Komisjon avaldas 2018. aasta aprillis uue üle-euroopalise ühinguõiguse muutmise paketi, millega moderniseeritakse ühinguõiguse regulatsiooni Euroopa Liidus (edaspidi ka EL).
Aastaid kestnud madal intressitase on mõjunud klientidele uinutavalt.
Teadmine, millele ei ole vaja tähelepanu pöörata, on sama oluline kui mõistmine, millele peaks keskenduma.
Riigikohus selgitas, et kui nõusolek isikuandmete töötlemiseks on antud laenulepingus, siis peab see olema teistest tingimustest selgelt eristatav.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes