Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Ajakirja lood

Tänapäeva muutuvas maailmas on oluline kiire andmete kättesaadavus ning võrreldavus.
Maksuhaldur ei saa aktsepteerida olukorda, kus tellija arvab sisendkäibemaksu maha varem, kui teenuse osutaja deklareerib oma käibe.
Korrigeeritud ostumeetodit rakendatakse ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvate äriühenduste kajastamisel konsolideeritud aruannetes.
Garantiieraldisi kasutatakse ainult nende kulutuste katmiseks, mille jaoks eraldis oli algselt moodustatud.
Maksustamise seisukohast ei ole töölepingu ja võlaõigusliku lepingu alusel töötamisel olulist vahet.
Ettevõtjatel on uue e-teenuse abil võimalik kiirelt ja lihtsalt kontrollida ka tehingupartneri tausta ning seeläbi veenduda tehingupartneri usaldusväärsuses.
Kriminaalmenetluses kohalduvad kriminaalmenetluse seadustiku reeglid, menetlust juhivad prokurörid ja üldjuhul ei ürita keegi kriminaalmenetlusega ilma õigusnõustaja abita hakkama saada.
Selleks, et ära hoida asjatuid vaidlusi tuleks alati kaaluda,kas konkurentsipiirangut tuleks kohaldada.
Oma elukohas töötava isiku tegevuse üle puudub tööandjal täielik kontroll, seetõttu sõltub vastutuse jaotus suuresti töötaja enda käitumisest.
Enamik töötajaid hindab puhkuse mõju positiivseks, inimeste töö kvaliteet ja produktiivsus on pärast puhkust kõrgemad.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes