gif Company 930x140 ee

 

12.11.2019 Teisipäev

Vähemusosaluse kajastamise kaks näidet

Toomas Villems, vandeaudiitor
Toomas Villems, vandeaudiitor
Korrigeeritud ostumeetodit rakendatakse ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvate äriühenduste kajastamisel konsolideeritud aruannetes.

Vähemusosalus (omandatakse vähem kui 100%) omandatavas ettevõttes on vähemusomanikele kuuluv osa omandatava ettevõtte netovarade õiglasest väärtusest. Vähemusosalusele kuuluvat osa omandatava ettevõtte omakapitalis arvutatakse omandaja tegeliku osaluse alusel omandatava ettevõtte omakapitalis, arvesse ei võeta aktsiaoptsioonide või muude konverteeritavate instrumentide võimalikku mõju.

Selliste instrumentide mõju võetakse arvesse ainult selleks, et määrata, kas omandajal on valitsev mõju. Seega kajastatakse vähemusosalus proportsionaalselt selle osaga omandatud ettevõtte eraldi identifitseeritava netovara õiglases väärtuses.

Vähemusosalus kajastatakse konsolideeritud bilansis omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist, konsolideeritu

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes