08.11.2019 Reede

Reservid, mille me unustame

Vadim Donchevski, vandeaudiitor, Crowe DNW
Vadim Donchevski, vandeaudiitor, Crowe DNW Foto: erakogu
Garantiieraldisi kasutatakse ainult nende kulutuste katmiseks, mille jaoks eraldis oli algselt moodustatud.

Raamatupidamise ülesanne on dokumenteerida raamatupidamiskohustuslase kõiki majandustehinguid. Üldjuhul ei teki raamatupidajal sellega suuri probleeme, kuna majandustehingute puhul jäävad nende toimumist kinnitavad tõendid: lepingud, arved, rahalised väljamaksed, e-kirjad ja muud samalaadsed dokumendid.

Aga on olemas veel toimumata majandustehingud ja juhtkonna hinnangud, mis võivad mõjutada raamatupidamise aastaaruande näitajaid. Seda tuleb samuti kajastada raamatupidamises.

Kuna hinnangute kohta algdokumendid tavaliselt puuduvad, on raamatupidamiskirjete tegemiseks vaja koostada kajastatavaid summasid põhjendav ettevõtte sisedokument, mille peab kinnitama majandustehingute toimumise kinnitamise õigust omav isik.

Raamatupidamise seaduse §-s 16 sätestatud raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiipides

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes