860x100 kriisi paasterongad
13.01.2020 Esmaspäev

Korteriühistu ja korteriomaniku õigused ja kohustused

Martina Proosa, jurist, Merko Ehitus Eesti AS
Martina Proosa, jurist, Merko Ehitus Eesti AS Foto: Erakogu

Kortermajas remonditöödega seotud probleemide korral on korteriomanikul õigus esitada nõue korteriühistu, mitte ehitustööde tegija vastu, sest korteriühistu üksnes kasutab ehitajat oma remondikohustuse täitmisel ja vastutab kohustuse täitmata jätmise eest ikkagi ise.


Siin võite tutvuda mitme huvipakkuva Riigikohtu lahendiga. Saate teada, millistel juhtudel juhatuse liige vastutab tähtajaks tasumata maksusummalt arvestatud intressi tasumise eest pärast juhatuse liikme volituste lõppemist ja kas pankrotivara müügitulemit võib lugeda vara tegelikuks ehk harilikuks väärtuseks.

Enamusosanikud vs vähemusosanikud

6. novembri 2019 otsusega nr 2-16-11216 lahendas Riigikohus vaidluse osanike otsuste kehtivuse üle ning analüüsis juhatuse liikmete tagasikutsumise võimalikkust olukorras, kus enamusosanikud on kahjustanud vähemusosanike õigusi. Kohtulahend on oluline samm vähemusosanike kaitseks.

Indrek Rohtla esit

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes