27.11.2019 Kolmapäev

Juhatuse liikme vastutuse ulatus

Juriidilise isiku seaduslik esindaja on kohustatud korraldama esindatava seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise.
Martina Proosa, jurist
Martina Proosa, jurist Foto: erakogu

Tänavu oktoobrikuu Riigikohtu lahendite ülevaates käsitleme muuhulgas juhatuse liikme kui maksukohustuslase seadusliku esindaja vastutuse ulatust äriühingu maksuvõla eest. Kõrgeima astme kohus selgitab ka, et seaduslikule esindajale vastutusotsust ei või teha enne seaduses lubatud tähtaega isegi siis, kui juba varem on selge, et äriühingult ei õnnestu maksuvõlga sisse nõuda.

Vastutusotsusega maksuvõla sissenõudmine

9. oktoobril 2019 kohtuasjas nr 3-17-991 tehtud otsuses käsitles Riigikohus Maksu- ja Tolliameti (MTA) vastutusotsuse tegemist.

Maksu- ja Tolliamet kohustas 25.  augusti 2014 maksuotsusega OÜ-d Smartlink (edaspidi Smartlink) tasuma maksusumma 62 531,27 eurot. Maksuotsuse järgi deklareeris äriühing ebaõigesti tööjõumakse, arvestas töötajatele tehtud...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes