Ettevõtte omanik (samas juhatuse liige) soovib äriühingu müüa. Kas peale ostu-müügilepingu sõlmimist on juhatuse liige vastutav toimunud tehingute eest firmas, millel on uued omanikud?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Kolmapäev, 31 Märts 2021 13:54

Juhatuse liikme tegutsemine töölepingu alusel

Olen lugenud, et ainult töölepingu alusel juhatuse liikmena tegutsemine ei ole võimalik. Juhatuse liikmega, kes on ka osanik, on sõlmitud tööleping kirjalikult ja ta teeb oma tööd spetsialistina töölepingu alusel nagu teised töötajad firmas. TÖR-is on tema töötamine vormistatud nagu tööleping, kuna kirjalikult on sõlmitud TÖÖLEPING ja talle tagatakse sotsiaalsed garantiid nagu teistele töötajatele. Aasta lõpus on plaanis maksta talle ka dividende. Millised on...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 07 Mai 2020 08:40

Juhatuse liikme tagasikutsumine kohtu kaudu

Riigikohtu lahendite ülevaates käsitleme muu hulgas juhatuse liikme vastutust äriühingule kahju tekitamise eest, korteriomaniku nõuet korteriühistu vastu, juhatuse liikme hoolsuskohustust ja tema tagasikutsumist kohtu kaudu.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 13 Aprill 2020 12:58

Määrav kriteerium on tööülesanded

Lugeja küsib: Meil on ettevõttel kaks juhatuse liiget, kellega on sõlmitud käsunduslepingud. Üks neist teeb ettevõtte raamatupidamist, teine tegutseb müügijuhina ning käib vahel ise ka kaupa vedamas. Kas töötukassalt töötasu hüvitise saamiseks tuleks nende käsunduslepingud ümber vormistada töölepinguteks?

Esmaspäev, 06 Aprill 2020 09:47

Juhatuse liikme vastutus

12. veebruari 2020 määruses kohtuasjas nr 3-19-1672 selgitas Riigikohus juhatuse liikme pangakonto ja kinnisvara arestimist äriühingu maksukohustuse täitmise tagamise eesmärgil.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.