Neljapäev, 07 Mai 2020 08:40

Juhatuse liikme tagasikutsumine kohtu kaudu

Riigikohtu lahendite ülevaates käsitleme muu hulgas juhatuse liikme vastutust äriühingule kahju tekitamise eest, korteriomaniku nõuet korteriühistu vastu, juhatuse liikme hoolsuskohustust ja tema tagasikutsumist kohtu kaudu.

Esmaspäev, 13 Aprill 2020 12:58

Määrav kriteerium on tööülesanded

Lugeja küsib: Meil on ettevõttel kaks juhatuse liiget, kellega on sõlmitud käsunduslepingud. Üks neist teeb ettevõtte raamatupidamist, teine tegutseb müügijuhina ning käib vahel ise ka kaupa vedamas. Kas töötukassalt töötasu hüvitise saamiseks tuleks nende käsunduslepingud ümber vormistada töölepinguteks?

Esmaspäev, 06 Aprill 2020 09:47

Juhatuse liikme vastutus

12. veebruari 2020 määruses kohtuasjas nr 3-19-1672 selgitas Riigikohus juhatuse liikme pangakonto ja kinnisvara arestimist äriühingu maksukohustuse täitmise tagamise eesmärgil.

Teisipäev, 25 Veebruar 2020 10:35

Ametisuhe versus teenistusleping

Ülesütlemisavalduses peab olema selgelt ja üheselt mõistetavalt väljendatud soov juhatuse liikme ametikohalt tagasi astuda.
Kolmapäev, 27 November 2019 14:05

Juhatuse liikme vastutuse ulatus

Juriidilise isiku seaduslik esindaja on kohustatud korraldama esindatava seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes