06.10.2022 Neljapäev

Valitsus kiitis heaks äriühingute piiriülese ühinemise direktiivi

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks äriseadustiku muutmise eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu (EL) direktiiv, mis reguleerib äriühingute piiriülest ümberkujundamist, ühinemist ja jagunemist.

2019. aastal vastu võetud direktiiv avardab äriühingute võimalusi EL-i ühtsel siseturul.
2019. aastal vastu võetud direktiiv avardab äriühingute võimalusi EL-i ühtsel siseturul. Foto: pixabay

2019. aastal vastu võetud direktiiv avardab äriühingute võimalusi EL-i ühtsel siseturul ning soodustab majanduskasvu ja konkurentsi, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Seni on olnud võimalik äriühingute piiriülene ühinemine, uute võimalustena lisatakse piiriülene jagunemine ja piiriülene ümberkujundamine. Samal ajal muudetakse rangemaks kontrolli piiriülese liikumise tingimuste üle, näiteks ei ole see võimalik, kui äriühingu suhtes on algatatud saneerimis- või pankrotimenetlus või kriminaalmenetlus.

Oluliselt on täiendatud ka puudutatud isikute – osanikud, aktsionärid, võlausaldajad, töötajad – huvide kaitse norme, sealhulgas on edaspidi paremini tagatud töötajate kaasatus ja osalus äriühingu piiriüleses liikumises. Ühtlasi täieneb registripidaja kontrollikohustus piiriülese liikumise tõendi väljaandmisel.

Registripidaja peab senisest laiemalt jälgima piiriülese liikumise motiive. Muudatus on suunatud sellele, et piiriülest liikumist ei kasutataks eesmärkidel, mis on potentsiaalselt ebaseaduslikud või millega võib kaasneda oht Eesti julgeolekule.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255