01.02.2023 Kolmapäev

Uus seadusemuudatus lihtsustab äriregistri pidaja järelevalvevõimekust

Tänasest jõustuvad justiitsministeeriumi teatel olulised muudatused äriregistri seaduses, millega suurendatakse registripidaja järelevalvevõimalusi, et tagada äriregistri andmete suurem usaldusväärsus, sealjuures luuakse uusi võimalusi e-äriregistris ka ettevõtjatele.

Laieneb ka isikute ring, kellelt võib nõuda majandusaasta aruande esitamist, sinna hulka kuuluvad edaspidi ka osaühingu enamus- ja ainuosanikud.
Laieneb ka isikute ring, kellelt võib nõuda majandusaasta aruande esitamist, sinna hulka kuuluvad edaspidi ka osaühingu enamus- ja ainuosanikud. Foto: unsplash

 "Tihti ei ole kolmandatel isikutel võimalik registriandmetest aru saada, kas ettevõtja kohta registrisse kantud andmed on õiged või on tegemist probleemse juriidilise isikuga. Tähtajaks esitatud majandusaasta aruanded võimaldavad hinnata ettevõtte elujõulisust nii partneritel kui ka võlausaldajatel,  mis omakorda on oluline ettevõtluskeskkonna usaldusväärsuse tagamiseks," ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg pressiteates.

Tema sõnul on kõige suuremad muudatused seotud majandusaasta aruande esitamata jätmisel äriregistrist kustutamisega. Kustutamise protsess muutub lühemaks ja kiiremaks. "Tahame tähelepanu juhtida, et juba veebruarist rakenduvad selles osas olulised muudatused nende isikute suhtes, kellel 2021. aasta aruanne veel esitamata on. Kui juriidiline isik jätab majandusaasta aruande esitamata, on võimalik ühing juba kolme kuu möödumisel majandusaasta aruande esitamise tähtajast registrist kustutada. Seda juhul, kui juriidilisel isikul ei ole vara ega pooleli olevaid kohtumenetlusi," selgitab justiitsminister ning toob välja, et sellisel viisil registrist kustutatud juriidilistel isikutel on samas võimalik taotleda kolme aasta jooksul registrisse ennistamist ja tegevust jätkata.

Et paremini tagada majandusaasta aruannete esitamise kohustust, jätab registripidaja edaspidi ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise kande tegemata, kuni kõigil osalevatel juriidilistel isikutel on esitatud majandusaasta aruanne. Laieneb ka isikute ring, kellelt võib nõuda majandusaasta aruande esitamist, sinna hulka kuuluvad edaspidi ka osaühingu enamus- ja ainuosanikud. 

E-äriregistris saab Järgi sõnul edaspidi olema ka rohkem infot selle kohta, kas juriidilisel isikul on probleeme. "Näiteks võimaldatakse registripidajal teha e-äriregistrisse märge juriidilise isikuga kontakteerumisraskuste kohta, et anda avalikkusele märku nendest juriidilistest isikutest, kelle kättesaamisega on probleeme. Samuti saab registripidaja hakata avalikustama juriidilise isikuga seotud trahvimääruste infot," märkis minister.

Lisaks tekib kohustus edastada registripidajale kontaktisikuks olemise tähtaeg. Tähtaja pikendamisest tuleb registripidajat eraldi teavitada ning kui pikendamisest teavitatud ei ole, eemaldatakse kontaktisiku andmed registrist automaatselt. Kui kohustuslikku kontaktisikut registrisse kantud ei ole, on õigus registripidajal selline juriidiline isik registrist kustutada. Lihtsustub ka nende ühingute registrist kustutamise kord, kes ei ole kunagi äritegevust alustanud. Nemad saavad edaspidi esitada taotluse lihtsustatud korras registrist kustutamiseks. Sel juhul on eelduseks, et juriidiline isik ei ole tegutsenud ning seda kinnitavad juhatus ja osaühingu korral ka kõik osanikud.