11.11.2021 Neljapäev

Uus seadus teeb välismaa äriühingu filiaali registreerimise lihtsamaks

Riigikogu võttis kolmapäevasel istungil vastu seaduse, mis muudab lihtsamaks piiriülese majandustegevuse, muu hulgas välismaa äriühingu filiaali registreerimise.

Seadusega muudetakse filiaali registreerimine ja likvideerimine vabatahtlikuks.
Seadusega muudetakse filiaali registreerimine ja likvideerimine vabatahtlikuks. Foto: pixabay

Vastu võetud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmisega võetakse üle EL-i vastav direktiiv, mis reguleerib digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamist äriühinguõiguses. Seadusega võimaldatakse äriühingu filiaali elektroonilist registreerimist ja seeläbi lihtsustatakse piiriülest majandustegevust.

Seadus võimaldab välismaa äriühingul registreerida filiaal elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu. Seni kehtiva õiguse kohaselt on filiaali registreerimine Eestis võimalik üksnes notari vahendusel, mis on ajamahukas ja kulukas. EL-i äriregistrite vahel hakatakse lisaks äriühingute kohta vahetatavatele andmetele vahetama andmeid ka filiaalide kohta, näiteks filiaali registreerimise või kustutamise kohta. Senine andmevahetuse puudumine on võimaldanud tegutseda filiaalidel edasi ka siis, kui äriühing on teises liikmesriigis tegevuse juba lõpetanud.

Seadusega muudetakse filiaali registreerimine ja likvideerimine vabatahtlikuks. Edaspidi saab välismaa äriühing äriregistris filiaali registreerida, kui soovib seal oma andmed avalikustada. Ka siiani on seda tingimust tõlgendatud kooskõlas EL-i õigusega, see tähendab, et võimaluse, mitte kohustusena.

Seadusega luuakse alus vahetada alates 2023. aasta 1. augustist EL-i liikmesriikide vahel automaatselt andmeid ka äriühingute juhatuse liikmete ärikeeldude kohta. Kehtiva õiguse järgi selline automaatne andmevahetus puudub.

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 75 riigikogu liiget, üks jäi erapooletuks.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255