08.02.2021 Esmaspäev

Tasuta õigusabi saajate sissetuleku määr võib langeda 500 euro võrra

Justiitsministeerium soovib alates 1. maist sisse viia muudatused määrusesse, mille tulemusel alaneks tasuta õigusabi saajate sissetuleku määr 500 euro võrra – kui praegu saavad tasuta õigusabi kuni 1700 eurost brutokuutasu teenivad inimesed, siis edaspidi kvalifitseeruks tasuta õigusabile kuni 1200 eurot teenivad inimesed.

Määruse muudatusega piiratakse ka oluliselt abivajajate esindamist kohtus.
Määruse muudatusega piiratakse ka oluliselt abivajajate esindamist kohtus. Foto: pixabay

Lisaks alandatakse soodustingimustel õigusabi tunde ning edaspidi ei saa juristid selle määruse raames enam inimesi kohtus esindada.  

HUGO.legal on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta õigusabi jaganud pea neli aastat ning selle ajaga on 45 HUGO juristi 15 nõustamiskohas üle Eesti abistanud 35 000 inimest. Siiani on kaks tundi tasuta õigusabi saanud kuni 1700 eurost brutokuutasu teenivad Eestimaa elanikud.  

HUGO.legal peajurist Erki Pisukese sõnul võib nii järsk piirmäära alandamine panna abivajajad keerulisse olukorda.

Õigusabile kvalifitseerumiseks kehtestatud sissetuleku määra ulatuslik langetamine võib tuua kaasa olukorra, kus suur hulk abivajajaid jääb ootamatult riigi toel õigusabita. On arusaadav, et tasuta õigusabi projekt on iga aastaga populaarsemaks muutunud ning tegeliku nõudluse täitmiseks pole eelarves vahendeid, kuid ühe korraga sissetulekupiiri 500 euro ulatuses langetamine ei tundu koroonakriisi keskel mõistlik, kuivõrd inimeste õigusabivajadus praegusel ajal pigem kasvab,

ütles Pisuke. 

Tema sõnul tuleb arvestada, et turutingimustel õigusabi ostmine on endiselt kättesaadav vähestele ning kui õigusabi kättesaadav pole, siis kas jäetakse probleemiga üldse tegelemata või tegeletakse asjaga ise ning sellega tehakse sageli ka endale kahju.  

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saab praegu põhimõttel 2+13, kus kahe esimese nõustamise tunni eest tasub riik ning kuni 13 tundi õigusabi saab inimene ise juurde osta soodustingimustel 40 eurot tunni eest. Tulevikus on planeeritud soodustingimustel tundide arvu vähendada 13-lt kolmele.   

Määruse muudatusega piiratakse ka oluliselt abivajajate esindamist kohtus – näiteks praegu on HUGO juristidel selle projekti raames pooleli olevaid kohtuvaidlusi üle 600, mis näitab, et inimesed vajavad abi ka kohtus esindamisel.  

HUGO.legal on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ja soodustingimustel õigusabi pakkunud aastast 2017 ning selle ajaga on abistatud 35 000 inimest. Eeskätt vajavad inimesed abi seoses perekonnaõiguse, võlaõiguse ning tööõigusega.