20.06.2024 Neljapäev

Riik ei peaks reguleerima ettevõtetevaheliste arvete edastamise viisi

Riigikogu majanduskomisjoni jõudnud raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu annab kõikidele äriregistris e-arve vastuvõtjatena registreeritud raamatupidamiskohustuslastele õiguse nõuda kauba või teenuse ostmisel teiselt raamatupidamiskohustuslaselt Euroopa standardile vastavat e-arvet.

Koda tegi majanduskomisjonile ettepaneku muuta eelnõu sõnastust selliselt, et avaliku sektori organisatsioonil on õigus, kuid mitte kohustus nõuda müüjalt e-arvet, kuid sama põhimõte ei kehtiks ettevõtetevaheliste arvete puhul.
Koda tegi majanduskomisjonile ettepaneku muuta eelnõu sõnastust selliselt, et avaliku sektori organisatsioonil on õigus, kuid mitte kohustus nõuda müüjalt e-arvet, kuid sama põhimõte ei kehtiks ettevõtetevaheliste arvete puhul. Foto: pexels

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda peab igati positiivseks e-arvete kasutuselevõtu edendamist, kuid ei toeta kõiki plaanitavaid muudatusi.

Kehtiva raamatupidamise seaduse kohaselt peab raamatupidamiskohustuslane esitama avaliku sektori organisatsioonile e-arve, kui ta võõrandab kaupa või osutab teenust avalikule sektorile.

Riigikogus olev eelnõu muudab seda põhimõtet selliselt, et edaspidi võib end äriregistris e-arve vastuvõtjaks märkinud raamatupidamiskohustuslane soetatud kauba või teenuse eest tasumiseks nõuda müüjalt Euroopa standardile vastavat e-arve esitamist. See tähendab, et muudatuse jõustumisel võib edaspidi ka avaliku sektori organisatsioon nõuda e-arve asemel muus formaadis arvet, kuid samas saab ka erasektori raamatupidamiskohustuslane õiguse nõuda teiselt erasektori raamatupidamiskohustuslaselt e-arvet.

Ostjale e-arve nõudmise õiguse andmine toob kaasa ebaselgust

Koda toetab kavandatavat muudatust selles osas, et edaspidi on avaliku sektori organisatsioonil õigus nõuda raamatupidamiskohustuslaselt ka muus formaadis arvet kui e-arvet ning raamatupidamiskohustuslasel ei ole enam kohustust esitada avalikule sektorile e-arvet.

Samas ei toeta koda sama muudatuse tegemist ettevõtetevaheliste arvete osas, sest see tekitab segadust ettevõtjate jaoks, kes ei ole täna lepingus kokku leppinud, millisel viisil saadab müüja arve ostjale või ei ole see kokkulepe piisavalt detailselt kirja pandud.

Näiteks kui lepingupooltel puudub hetkel kokkulepe arve edastamise viisi osas ning ostja on end märkinud äriregistris e-arve vastuvõtjaks, siis võib eelnõu jõustumisel ostja nõuda müüjalt Euroopa standardile vastavat e-arvet, kuigi lepingupartnerid on varasemalt aastaid kasutanud näiteks PDF-arvet. Sellise ootamatu olukorra vältimiseks on pooltel mõistlik enne muudatuse jõustumist sõlmida lepingumuudatus, kuid see on täiendav koormus lepingupooltele.

Segadus võib tekkida ka olukorras, kus ostja nõuab müüjalt plaanitavale muudatusele tuginedes e-arvet, kuid müüja ei täida seda nõuet.

Sellisel juhul võib tekkida küsimus, kas müüja on kohustatud e-arve esitama ja mis saab siis, kui müüja keeldub Euroopa standardile vastava e-arve esitamisest ning esitab selle asemel näiteks PDF-arve. Lisaks võib tekkida segadus, kas kirjeldatud olukorras võib ostja keelduda arve maksmisest põhjusel, et müüja saatis talle küll arve, aga mitte Euroopa standardile vastava e-arve.

Kaubandus-tööstuskoda tegi majanduskomisjonile ettepaneku muuta eelnõu sõnastust selliselt, et avaliku sektori organisatsioonil on õigus, kuid mitte kohustus nõuda müüjalt e-arvet, kuid sama põhimõte ei kehtiks ettevõtetevaheliste arvete puhul. Lisaks tegi koda ettepaneku lükata eelnõu jõustumise aega ühe aasta võrra edasi, et ettevõtjatel oleks rohkem aega muudatustega kohaneda. Eelnõu praeguse versiooni kohaselt jõustuvad muudatused 2025. aasta 1. jaanuaril.

Hetkel ei ole tea, kas ja mis ulatuses võtab riigikogu majanduskomisjon arvesse koja ettepanekuid.

Riigikogu menetluses oleva eelnõuga saad lähemalt tutvuda siin.

banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255