21.04.2022 Neljapäev

Riigikogu keelas välisriigi agressiooni toetavate sümbolite kasutamise

Riigikogu võttis täna 69 poolt ja kolme vastuhäälega vastu seaduse, mille järgi on kuritegu liituda välisriigi agressiooniga ning eksponeerida agressiooniaktiga seotud sümboleid.

Sümbolite eksponeerimisega seotud paragrahv on kavandatud jõustuma järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.
Sümbolite eksponeerimisega seotud paragrahv on kavandatud jõustuma järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist. Foto: pixabay

Seadusega tehakse karistusseadustikus muudatused, mis on seotud Venemaa rünnakuga Ukraina vastu ning tagavad kohase karistuse agressiooniga liitumise korral, teatas riigikogu pressiteenistus.

Seaduse järgi on kuriteona karistatav liituda agressiooniakti toime paneva välisriigi relvajõudude või muu välisriigi agressiooniaktis osaleva relvastatud üksusega, osaleda välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises või teadvalt vahetult toetada välisriigi agressiooniakti, sealhulgas seda rahastada. Sellise teo eest on ette nähtud kuni viieaastane vangistus. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, on talle ette nähtud rahaline karistus.

Seadusega sätestatakse ka, et pole lubatud avalikult eksponeerida agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolit neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. Sellise teo eest on seadusega ette nähtud kuni kolmesaja trahviühiku ehk 1200 euro suurune trahv või arest. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, karistatakse teda rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Sümbolite eksponeerimisega seotud paragrahv on kavandatud jõustuma järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.

Seaduse eelnõu tekkis valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse - agressiooni toetamine ja sellega seonduv vaenutegevus - eelnõu ja Isamaa fraktsiooni algatatud karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu ühendamise tulemusel.