06.06.2024 Neljapäev

Riigikogu andis krüptovaraga tegelejad inspektsiooni järelevalvesse

Riigikogu võttis eile vastu valitsuse algatatud krüptovaraturu seaduse, mis viib nii krüptovarateenuse osutajad kui ka krüptovara väljastajad finantsinspektsiooni järelevalve alla. 

Määruse eesmärk on toetada innovatsiooni ja ausat konkurentsi.
Määruse eesmärk on toetada innovatsiooni ja ausat konkurentsi. Foto: pixabay

Seaduse vastu võtmise poolt hääletas 52 riigikogu liiget ja vastu 19 riigikogu liiget.

Mullu jõustus Euroopa Liidu niinimetatud MiCA määrus, mis võimaldab krüptovarateenuse osutajatel pakkuda oma teenuseid samade reeglite alusel kõigis liikmesriikides. Seadusega tagatakse määruse nõuetekohane riigisisene rakendamine.

Määruse eesmärk on toetada innovatsiooni ja ausat konkurentsi ning tagada samal ajal investorite piisav kaitse ja krüptovaraturgude usaldusväärsus. Määrus reguleerib näiteks krüptovaraturu osalisele tegevusloa andmist, tema juhtimise korraldamist, nõudeid kapitalile, kohustust tegutseda kliendi parimates huvides, ausalt, õiglaselt ja professionaalselt, klientide krüptovara ja raha kaitset, kaebuste käsitlemist ja huvide konflikti juhtimist.

Praegu nimetatakse krüptovarateenust virtuaalvääringu teenuseks, edaspidi hakkab kehtima virtuaalvääringu asemel laiem krüptovara mõiste ning valdkonnas tegevuse jätkamiseks peab see olema MiCA määrusest tulenevate nõuetega kooskõlla viidud ja saadud finantsinspektsioonilt krüptovarateenuse tegevusluba. Eelnõuga on ette nähtud ka täiendavad sätted järelevalve tegemiseks, mis on analoogsed teistes finantssektori seadustes ette nähtud regulatsioonidega, tagades seeläbi varaklasside võrdse kohtlemise.

Teise lugemise käigus tehti eelnõusse muu hulgas muudatus, millega pikendatakse uutele nõuetele üleminekuperioodi kuue kuu võrra. See tähendab, et turuosalised peavad määruses sätestatud nõuetele üle minema hiljemalt 2026. aasta 1. juuliks.

banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255