28.06.2023 Kolmapäev

Riigi makstav elatisabi kahekordistub

Uuest aastast hakkab sotsiaalkindlustusamet maksma lastele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi senise saja euro asemel 200 eurot.

Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel, kuid lapse õppimise korral makstakse elatisabi lapse 21-aastaseks saamiseni.
Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel, kuid lapse õppimise korral makstakse elatisabi lapse 21-aastaseks saamiseni. Foto: pixabay

Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel, kuid lapse õppimise korral makstakse elatisabi lapse 21-aastaseks saamiseni, teatas sotsiaalkindlustusameti pressiesindaja.

Sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste valdkonna teenuse juhi Piret Meemanni sõnul peab elatisabi saamiseks olema kohus väljastanud lapse kasuks elatist väljamõistva kohtumääruse või vanemate vahel peab olema sõlmitud notariaalne kokkulepe elatise tasumiseks. "Kui varasemalt oli elatisabi võimalik taotleda vaid kohtu- ja täitemenetluse ajal, siis eelmisest aastast laienes elatisabi ring ka lasteni, kes saavad riigilt elatisabi vanema pankrotimenetluse ajal,” rääkis Meemann.

Kohtumenetlusaegset elatisabi maksab sotsiaalkindlustusamet kuni 150 päeva eest ning selle taotlemiseks tuleb pöörduda esmalt elatisnõudega kohtusse. Pärast kohtusse pöördumist ning vastava määruse saamist tuleb 45 päeva jooksul esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus elatisabi saamiseks.

Kui pärast kohtumenetluse lõppu või notariaalse kokkuleppe sõlmimist ei hakka vanem lapsele elatist tasuma, on teisel vanemal õigus taotleda kohtutäituri kaudu täitemenetlusaegset elatisabi. Siinkohal tuleb aga tähele panna, et täitemenetlusaegset elatisabi makstakse alates sellest ajast, kui täitemenetluse algatamisest on möödunud üks kuu.

Pankrotimenetlusaegne elatisabi tagab toetuse ka nendele lastele, kelle vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ning vanema suhtes on käimas pankrotimenetlus. Juhul kui viimase aasta jooksul on saadud kas täitemenetlus- või kohtumenetlusaegset elatisabi, teeb sotsiaalkindlustusamet iseteeninduse kaudu proaktiivse pakkumuse pankrotimenetlusaegse elatisabi saamiseks. Kui varasemalt elatisabi ei ole saadud, tuleb toetuse saamiseks esitada taotlus sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses.

Lisalugemist elatisabi ja selle taotlemise kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. 

right banner 2024 est konference