24.11.2021 Kolmapäev

Parlament kiitis heaks hasartmängumaksu laekumise muutmise

Riigikogu toetas täna kolmandal lugemisel hasartmängu seaduse muutmise eelnõu, mille järgi laekub hasartmängumaksu tulu edaspidi riigi üldistesse tuludesse.

Hasartmängumaksu tulu laekuks edaspidi riigi üldistesse tuludesse.
Hasartmängumaksu tulu laekuks edaspidi riigi üldistesse tuludesse. Foto: pixabay

Eelnõu poolt hääletas 53 riigikogu liiget, vastu oli 34 saadikut.

Kehtiva hasartmängumaksu seaduse kohaselt läheb 47,8 protsenti laekunud hasartmängumaksust kultuurkapitalile ja ülejäänud osa neljale ministeeriumile – sotsiaalministeerium, kultuuriministeerium, haridus- ja teadusministeerium ja rahandusministeerium.  

Eelnõu järgi ei sätestaks seadus enam ministeeriume, nende haldusala konkreetseid valdkondi ega hasartmängumaksu kui rahastamisallikat. Hasartmängumaksu tulu laekuks edaspidi riigi üldistesse tuludesse ning ministeeriumidele jääks paindlikkus otsustada valdkondade üle, mida ja millises mahus rahastatakse. Eesti Kultuurkapitali rahastamismudelit eelnõuga ei muudeta ning kehtima jääb senine kord.

Eelnõuga täiendatakse ka riigieelarve seadust, et kohaliku omavalitsuse üksustel oleks jätkuvalt võimalus rakendada hetkel osaliselt hasartmängumaksust rahastatavat maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusprogrammi.