15.02.2021 Esmaspäev

Pakendiaruande esitamise tähtaeg võib tulla oluliselt varasemaks

Keskkonnaministeerium on tulnud välja ideega lühendada pakendiaruannete esitamise tähtaega 1. septembrilt 31. jaanuarini. Kaubanduskoda tegi ministeeriumile ettepaneku anda pakendiaruande esitamiseks rohkem aega kui üks kuu. 

Muudatus ei puuduta siiski auditeeritud pakendiaruandeid.
Muudatus ei puuduta siiski auditeeritud pakendiaruandeid. Foto: pixabay

Keskkonnaministeerium saatis augusti alguses kooskõlastusringile pakendiregistri põhimääruse muutmise eelnõu. Ühe olulise muudatusena näeb eelnõu ette, et pakendiettevõtjad, kes ei ole oma kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, ning taaskasutusorganisatsioonid peavad pakendiregistrile esitama vajalikud andmed hiljemalt 31. jaanuariks. Praegu on nende andmete esitamise tähtaeg 1. september. 

Muudatus ei puuduta siiski auditeeritud pakendiaruandeid. Nimelt näeb eelnõu ette, et auditiga seotud andmed võib pakendiregistrisse esitada endiselt hiljemalt 1. septembriks. 

Eelnõu seletuskirjas on tähtaja lühendamist põhjendatud sellega, et vajaduse korral saaksid Keskkonnainspektsioon ning Maksu- ja Tolliamet senisest varem hakata tegelema aruannete mitteesitajatega. Lisaks on seletuskirjas välja toodud, et kuivõrd pakendiettevõtetel on andmed turule lastud pakendite kohta olemas juba varem, on mõistlik, et andmed turule lastud koguste kohta esitatakse pakendiregistrile hiljemalt 31. jaanuaril. 

Kaubanduskoda sai ettevõtetelt tagasisidet, et kõikidel ei ole võimalik vajalikke andmeid esitada juba 31. jaanuariks. Seetõttu pakkus koda ministeeriumile välja kompromisslahenduse, mille kohaselt oleks andmete esitamise tähtaeg jaanuari lõpu asemel mai lõpp ehk 31. mai.  

Eelnõu kohaselt tuleb andmeid uue korra järgi esitada alates 2021. aastast, see tähendab 2020. aasta kohta.