17.11.2023 Reede

Osade telekanalite taasedastamine tuleb edaspidi ametiga kooskõlastada

Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile meediateenuste seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt tuleb Euroopa Liidu liikmesriigi jurisdiktsiooni alla mitte kuuluva telekanalite taasedastamisest Eestis teavitada tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveametit.

Praegu ei ole Eestis vaja teatada ega saada luba telekanalite taasedastamiseks, millele on luba väljastatud Euroopa Liidus või kolmandas riigis.
Praegu ei ole Eestis vaja teatada ega saada luba telekanalite taasedastamiseks, millele on luba väljastatud Euroopa Liidus või kolmandas riigis. Foto: pixabay

Muudatuse eesmärk on tagada tõhusamad lahendused Eesti inforuumi kaitseks sõjapropaganda, vihkamisele või vägivallale kihutamise või muul viisil riigi julgeoleku ohustamise eest.

Praegu ei ole Eestis vaja teatada ega saada luba telekanalite taasedastamiseks, millele on luba väljastatud Euroopa Liidus või kolmandas riigis. See tähendab, et sideettevõtja võib ilma Eesti pädeva asutuse eelneva nõusolekuta asuda taasedastama ükskõik millist teleprogrammi, sealhulgas näiteks Venemaal loa saanud teleprogrammi. 

„Telekanal ei pruugi aga sobida riigi inforuumi, sest see võib olla Eesti jaoks julgeolekuoht. Kuigi mitmete Vene propagandakanalite taasedastamine on praegu rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu piiratud, aitab seadusmuudatus meil oma inforuumi korrastada ka juhul, kui sanktsioonid lõppevad ning sanktsioneeritud telekanalid võivad taas Eestis levida,” seisab kirjas eelnõu seletuskirjas.

Seletuskirja koostajad rõhutavad, et info kiire leviku puhul tuleb arvestada, et telekanaleid ei kasutata tänapäeval üksnes vaba meedia edastamiseks, vaid Venemaa näitel ka Euroopa väärtuste vastu peetava infosõja relvadena. „Meid ohustav mõjutustegevus algab tihtipeale märkamatute ja üksikute vaenulike narratiivide ja desinformatsiooniga, mida on kanalite monitooringuga keeruline märgata,” nentisid seletuskirja autorid.

Muudatus annab meediaregulaatorile võimaluse juba enne teleprogrammi Eestis taasedastamist hinnata audiovisuaalmeedia teenuse osutaja tegeliku kasusaaja või juhtorgani liikme võimalikku julgeolekuohtu, seotust sanktsioneeritud isikute või üksustega.

right banner 2024 est konference