14.09.2023 Neljapäev

Ministeerium tahab keelata sõidukite kõnniteel peatamise veose laadimise eesmärgil

Kliimaministeerium on koostanud eelnõu, mille ühe punkti kohaselt tahetakse keelata sõiduki kõnniteel peatamine veose laadimiseks.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuste eesmärgiks muuta kõnniteedel liiklemine turvalisemaks.
Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuste eesmärgiks muuta kõnniteedel liiklemine turvalisemaks. Foto: pixabay

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul peab kõnniteel liikumine olema ohutu, kuid samas tuleb ka ettevõtetele tagada mõislikud võimalused kauba laadimiseks.

Hetkel kehtiv liiklusseadus lubab juhil kõnniteel peatada sõidukit veose laadimiseks, kuid mitte lähemal kui 15 meetrit ühissõidukite peatuskohast ning jättes jalakäijale vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Eelnõu kohaselt soovib kliimaministeerium selle sätte liiklusseaduses kehtetuks tunnistada ehk keelata juhil sõiduki peatamine kõnniteel veose laadimiseks.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuste eesmärgiks muuta kõnniteedel liiklemine turvalisemaks, kuna on esinenud juhtumeid, kus kõnniteele veose laadimiseks sõitnud kaubik on jalakäijaid ohustanud või neile otsa sõitnud.

Koda toetab eesmärki muuta kõnniteedel liiklemine ohutumaks. Samas juhtis koda tähelepanu, et plaanitava muudatusega võib kaasneda negatiivne mõju teatud ettevõtetele.

Kui ettevõtte juures puudub ruum kauba laadimiseks ning edaspidi ei tohi sõidukit peatada kõnniteel veose laadimiseks ja tänaval puuduvad parkimistaskud kauba maha laadimiseks, siis see avaldab negatiivset mõju nii sellises piirkonnas asuvatele ettevõtetele kui ka transporditeenuse osutajatele.

Koda leiab, et kõnniteel liikumine peab olema jalakäijatele ohutu ning eelnõus sisalduva muudatuse tegemine võib olla vajalik. Samas kuna plaanitava muudatusega võib kaasneda osadele ettevõtetele negatiivne mõju, siis soovitas koda kliimaministeeriumil kohtuda sel teemal kohalike omavalitsuste ja ettevõtete esindajatega, et leida sobivaid regulatiivseid või ka mitteregulatiivseid lahendusi, et ka eelnõu jõustumisel oleks ettevõtetel jätkuvalt võimalik veost laadida võimalikult sihtkoha lähedal.

Plaanitav muudatus jõustub eelnõu kohaselt 2025. aasta 1. jaanuaril.

banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255