01.12.2023 Reede

Milliseid andmeid peavad ehitusettevõtted esitama MTA-le seoses töötajate registreerimisega ehitusobjektil?

1. detsembril jõustusid maksukohustuslaste registri põhimääruse muudatused selle kohta, milliseid andmeid tuleb peatöövõtjal ja ka ehitusettevõtjal esitada maksu- ja tolliametile nii ehitise, ehitustööde kui ka ehitusobjektil viibivate inimeste kohta. 

Ehitusettevõtja peab esitama andmed ka tema tellimisel tehtavate ehitustööde liigi kohta, kuid erinevalt peatöövõtjast võib ehitusettevõtja esitada teavituse mistahes ajal enne ehitustööde alustamist.
Ehitusettevõtja peab esitama andmed ka tema tellimisel tehtavate ehitustööde liigi kohta, kuid erinevalt peatöövõtjast võib ehitusettevõtja esitada teavituse mistahes ajal enne ehitustööde alustamist. Foto: unsplash

Eesti Kaubandus-tööstuskoda annab teada, et määruse kohaselt peab töövõtja esitama või kinnitama vähemalt kolm tööpäeva enne aruandluskohustusega hõlmatud ehitustööde alustamist ehitise ja ehitustööde kohta järgmised andmed: 

  • peatöövõtja nimi ja registri- või isikukood või selle puudumisel mitteresidendi kood, samuti residendiriik, aadress ning KMKR number või VAT number; 

  • ehitise nimetus, aadress, tunnus; 

  • ehitustööde liik; 

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

right banner 2024 est konference