09.02.2024 Reede

Märtsis jõustub ärinime broneerimise ja kindlal kuupäeval kande taotlemise võimalus

Alates 1. märtsist 2024 jõustuvad äriregistri seaduse ja äriseadustiku muudatused, mille kohaselt on edaspidi võimalik taotleda kindla kuupäevaga kande tegemist ning kuueks kuuks ärinime broneerimist. Muudatused annavad ettevõtetele võimaluse tegutseda senisest paindlikumalt, kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Edaspidi saab ärinime broneerida kuni kuueks kuuks ning ainult mõjuval põhjusel on võimalik broneeringut pikendada ühe korra kolme kuu võrra.
Edaspidi saab ärinime broneerida kuni kuueks kuuks ning ainult mõjuval põhjusel on võimalik broneeringut pikendada ühe korra kolme kuu võrra. Foto: pixabay

Ärinime broneerimise võimalus 

Äriregistris võimaldatakse edaspidi kuueks kuuks ärinime broneerimist ehk tekib võimalus enne äriühingu äriregistrisse kandmist või ärinime muutmist äriregistris broneerida äriühingule ärinimi. Ärinime broneerimise riigilõiv on 150 eurot. Broneeritav ärinimi peab vastama äriseadustiku ärinime nõuetele ning broneerimise käigus kontrollitakse ka ärinime nõuetele vastavust. Ärinime broneerimisel peab taotletav ärinimi olema selgesti eristatav lisaks teistele registrisse kantud ärinimedele ka äriregistris broneeritud ärinimedest.  

Edaspidi saab ärinime broneerida kuni kuueks kuuks ning ainult mõjuval põhjusel on võimalik broneeringut pikendada ühe korra kolme kuu võrra. Et vältida ka ärinimede pahatahtlikku broneerimist, siis ei saa üks ja sama isik sama nime teist korda enam broneerida. Kui isikul tekib soov ärinime broneering tühistada, siis tuleb esitada avaldus registripidajale.  

Konkreetse kandekuupäeva võimalus  

Äriregistri seaduses jõustub 1. märtsil muudatus, millega nähakse ette võimalus taotleda konkreetset kandekuupäeva.

Soovitud kande kuupäev võib olla kuni kuus kuud kandeavalduse kuupäevast. Konkreetset kandekuupäeva on võimalik taotleda näiteks ühinemiste ja jagunemiste tagajärgede määramisel. Algselt nägi eelnõu ette, et kui kande soovitud kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, siis tehakse kanne järgneval tööpäeval. Koja ettepaneku tulemusel muudeti pakutud nõuet ning alates 1. märtsist toimub kande tegemine sellel kuupäeval nagu sooviti ehk ka puhkepäeval või riigipühal automaatselt. 

Konkreetsel kuupäeval kande tegemise eelduseks on aga mõjuv põhjus. Mõjuv põhjus võib olla näiteks vajadus, et ühinemine jõustuks kindlal kuupäeval ja oleks piisava ajavaruga selge, kas esitatud taotluses esineb puudusi või saab kande soovitud kuupäeval teha. Avalduse kindlal kuupäeval kande tegemiseks saab esitada üksnes andmete muutmise kohta, mitte esmakandeavalduse kohta.  

Kui esitatakse avaldus kindlal kuupäeval kande tegemiseks, lahendab registripidaja selle tavapärases korras ehk ka juhul kui soovitud kande kuupäev on kuue kuu pärast, tuleb kandeavaldus sisuliselt lahendada viie tööpäeva jooksul üldkorras. Selline lahendus tagab, et kõik võimalikud puudused saavad kõrvaldatud enne soovitud kande kuupäeva ja kandeavalduse esitaja saab kindluse, et kanne tehakse kindlal kuupäeval ja selles ei esine puudusi ning saab sellega arvestada.  

Kui kindlal kuupäeval kande tegemist taotlenud isik otsustab, et ta soovib kandest enne jõustumist ikkagi loobuda, siis tuleb tal esitada registripidajale avaldus kandemääruse tühistamiseks vähemalt 5 päeva enne kande jõustumist.

Äriregistri seaduse muudatusega on võimalik tutvuda SIIN ja äriseadustiku muudatustega SIIN

right banner 2024 est konference