22.06.2023 Neljapäev

Kaubandus-tööstuskoda toetab muudatust, mis lubab pikalt haigel töötajal haiguslehe ajal osaliselt töötada

Sotsiaalministeerium tuli välja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga, mille kohaselt saab töötaja tööandjaga kokkuleppe sõlmimisel peale kahekuulist haiguslehel olemist töötada haiguslehe ajal terviseseisundile kohandatud töötingimustes, kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Inimesel tekib haiguslehe ajal töötamise võimalus pärast 60. haiguslehel viibitud päeva.
Inimesel tekib haiguslehe ajal töötamise võimalus pärast 60. haiguslehel viibitud päeva. Foto: pexels

Koda toetab  seda muudatust, kuid tegi ministeeriumile ühe ettepaneku, et muuta haiguslehe ajal töötamise reegleid paindlikumaks nii töötaja kui ka tööandja jaoks.   

Haiguslehe ajal töötamise õigus

Eelnõu kohaselt on töötajal ja tööandjal õigus kokku leppida ajutiselt terviseseisundile vastava töö tegemises haiguslehe alusel, kui töötaja haiguslehele märgitud töökohustuste täitmisest vabastuse päevast on möödas rohkem kui 60 kalendripäeva. 

Sellise kokkuleppe üheks eelduseks on, et töötaja teeb tööd, mis on vastavuses töötaja terviseseisundile. Haiguslehe alusel ajutiselt terviseseisundile vastava töö tegemise korral on tööandja ja töötaja kohustatud järgima haiguselehele märgitud terviseseisundile vastavaid töötingimus. Terviseseisundile vastav töö võib tähendada nii osalise  ajaga töötamist, kohandatud töötingimusi/töökeskkonda kui ka kergemaid tööülesandeid. Kui tööandjal ei ole võimalik pakkuda töötajale tema terviseseisundile vastavaid töötingimusi, ei tohi töötaja haiguslehe alusel tööd teha. 

Inimesel tekib haiguslehe ajal töötamise võimalus pärast 60. haiguslehel viibitud päeva. Lisaks peab töökohustuste täitmisest vabastatus kestma vähemalt 90 kalendripäeva. Kuna haiguslehe ajal on töötamine lubatud pärast 60. haiguslehel viibitud päeva, siis see tähendab, et haigusleht peaks kehtima veel peale seda vähemalt 30 päeva. 

Eelnõu kohaselt ei või tööandja haiguslehe ajal töötamise eest maksta töötasu vähem kui 50% töölepingus kokku lepitud töötasust. See tähendab, et töötaja töötasu peab igal juhul olema vähemalt 50% varasemast töötasust. Tervisekassa hüvitab kindlustatud isikule ülejäänud osa, mis saab olla maksimaalselt 50% võrreldes varasema töötasuga.  

Koda tegi ettepaneku, et töötamise õigus tekiks varem 

Nagu eelnevalt selgitatud tekib eelnõu kohaselt haiguslehe ajal töötamise võimalus pärast 60. haiguslehel viibitud päeva. Koda tegi ettepaneku, et töötajal võiks olla tööle asumise võimalus juba varem ehk alates 30. haiguslehel viibitud päevast. Sellisel juhul on tagatud, et töötaja keskendub esimesed kuu aega tervise ja töövõime taastamisel ning peale 30. päeva möödumist saab töötaja asuda tööle haiguselehe alusel kohandatud tingimustes. Lisaks tagab selline lahendus, et tööandjate seas ei teki pikaajalist tööjõupuudust ning töötajatel on võimalus säilitada palk ja elukvaliteet pikaajalise haiguse ajal. 

Muudatused jõustuvad eelnõu kohaselt 2024. aasta 1. aprillil.

Haiguslehe ajal töötamist võimaldava eelnõuga saad lähemalt tutvuda SIIN.

right banner 2024 est konference