10.06.2021 Neljapäev

Eesti võtab üle teemaksu direktiivi

Kuigi Eesti teekasutustasu automaatse tuvastuse kaudu ei kogu, võtab Eesti üle Euroopa Liidu (EL) vastava direktiivi.

Vaatamata asjaolule, et Eestis teekasutustasu automaatse tuvastuse kaudu ei koguta, tuleb direktiiv üle võtta minimaalses kohustuslikus ulatuses.
Vaatamata asjaolule, et Eestis teekasutustasu automaatse tuvastuse kaudu ei koguta, tuleb direktiiv üle võtta minimaalses kohustuslikus ulatuses. Foto: pixabay

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2019/520 Eesti õigusesse ülevõtmiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Direktiivi põhieesmärk on muuta teemaksude tasumine EL-i siseselt mugavamaks, sealjuures kehtestatakse piiriülese teabevahetuse regulatsioon teemaksude tasumata jätmise korral.

Vaatamata asjaolule, et Eestis teekasutustasu automaatse tuvastuse kaudu ei koguta, tuleb direktiiv üle võtta minimaalses kohustuslikus ulatuses, see tähendab osas, mis tuleneb Euroopa elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutajate õigusest registreerida oma tegevus igas liikmesriigis.

Seetõttu peab iga liikmeriik kooskõlas direktiiviga nägema ette nõuded kasutatavatele tehnoloogiatele ja seadmestikule ning sätestama nii teenuse osutajate kui ka kasutajate õigused ja kohustused.