28.06.2023 Kolmapäev

Eesti keele õppest viilija peab edaspidi keeleõppe raha tagasi maksma

Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, mis kohustab rahvusvahelise kaitse saajal osalemise eesti keele õppes ja nõuab sellest mitte kinnipidamisel keeleõppe raha tagasi.

Kui rahvusvahelise kaitse saaja eesti keele õppele registreerumisel võetud kohustusi ei täida, nõuab keeleõppe korraldaja temalt tekkinud keeleõppekulud sisse.
Kui rahvusvahelise kaitse saaja eesti keele õppele registreerumisel võetud kohustusi ei täida, nõuab keeleõppe korraldaja temalt tekkinud keeleõppekulud sisse. Foto: pixabay

Eelnõu kohaselt on eesti keele õppes osalemise kohustus töövõimelisel 18-aastasel kuni vanaduspensioniealisel rahvusvahelise kaitse saajal, kelle on suunanud keeleõppes osalema politsei- ja piirivalveamet.

Kui rahvusvahelise kaitse saaja eesti keele õppele registreerumisel võetud kohustusi ei täida, nõuab keeleõppe korraldaja temalt tekkinud keeleõppekulud sisse. Keeleõppekulude tagasinõudmist saab vajadusel ka ajatada.

Eelnõu kohaselt võib keeleõppe korraldaja vabastada rahvusvahelise kaitse saaja keeleõppekulude tagasimaksmise kohustusest või tagasinõutavat summat vähendada erandina juhul, kui rahvusvahelise kaitse saajal ei olnud keeleõppes osalemise kohustust võimalik täita mõjuval põhjusel. Mõjuvaks põhjuseks võib lugeda näiteks tervisliku seisundi, tööaja või -koha muutust. Seejuures saab kulusid tagasi nõuda juhul, kui kaitse saaja on kursusega alustanud. Kui ta ei ole end kursusele registreerunud, ei ole võimalik ka kulusid tagasi nõuda.

Praeguse seisuga on Eestis ajutise kaitse saanud ainult 23 000 täiskasvanut, kelle jaoks on vähemalt A1-tasemel eesti keele õpe kohustuslik. Neist 13 000-le ei ole veel keeleõpet pakutud. 

17. aprilli seisuga oli A1-taseme keeleõppesse suunatud 10 000 inimest, kellest lõpetanuid on 2546, alustanuid 5229 ning ootel 467 ehk reageerinud 8242 inimest, mis on 82 protsenti kutsututest. 2546 inimesest on kursuse edukalt lõpetanud 2341 ehk 92 protsenti.

right banner 2024 est konference