13.10.2022 Neljapäev

KOV volikokku soovijad võivad saada eesti keele oskuse nõude

Valitsus annab täna arvamuse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna algatatud kohaliku omavalitsuse (KOV) volikogu valimise seaduse muutmise eelnõule, mis kehtestaks kohalikku volikokku kandideerivatele inimestele eesti keele oskuse nõue vähemalt keeleseaduses sätestatud C1 tasemel.

Eelnõu sätestab KOV volikogusse kandideerija eesti keele oskuse.
Eelnõu sätestab KOV volikogusse kandideerija eesti keele oskuse. Foto: riigikogu.ee

Kehtiva regulatsiooni kohaselt on kandideerimisõigus igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas.

Justiitsministeerium teeb ettepaneku eelnõu eesmärki toetada. Eesti põhiseaduse preambul sätestab, et Eesti riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Sellest tulenevalt toetab justiitsministeerium antud eelnõu eesmärki, et kohalikesse volikogudesse kandideerivad isikud peavad valdama eesti keelt ja volikogude istungid peavad toimuma eesti keeles.

right banner 2024 est konference