25.08.2022 Neljapäev

Asutused saavad kriisis üksteise hooneid ja vara kasutada lihtsustatud korras

Riigihalduse ministri ettepanekul võttis valitsus täna vastu määruse, mis lihtsustab riigivara kasutusse võtmist hädaolukorras, kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal.

Määrus lihtsustab riigivara kasutusse võtmist hädaolukorras, kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal.
Määrus lihtsustab riigivara kasutusse võtmist hädaolukorras, kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal. Foto: pixabay

„Riigivara on igasugune riigile kuuluv vara, mida haldavad riigiasutused, näiteks kinnisvara, vallasvara, osalused äriühingutes ja sihtasutustes,“ selgitas riigihalduse minister Riina Solman. „Kriiside ajal on teatud juhtudel vaja see teisel asutusel kasutusse võtta viivitamata, rakendamata tavapärast riigivaraseadusest tulenevat korraldust. Näiteks saaks erakorralisteks sõitudeks või vedudeks laenata kiiresti teise asutuse transpordivahendeid või tarvitusele võtta muud vara,“ sõnas minister.

Vara ajutine kasutamine või valitsemise üleandmine toimub üldjuhul riigiasutuste omavahelisel kokkuleppel ning erandjuhtudel ka kokkuleppeta, kui see on vältimatult vajalik kriisiolukorra lahendamiseks või korraldamiseks,näiteks sõjaolukorras.

Hooned ja maa antakse vajadusel teise asutuse käsutusse ajutiselt, aga näiteks sõidukid ja teised vallasasjad võib anda ka päriseks,

sõnas Solman.

Üleandmine või ajutiselt kasutamine tuleb kõne alla hädaolukorra lahendamiseks, kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni toetamiseks või korraldamiseks või sõjaseisukorra lahendamiseks, sealhulgas riigikaitseülesannete täitmiseks vajalikus olukorras.

Vabariigi Valitsuse määrus „Hädaolukorras ja kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal riigivara valitsemise üleandmise või ajutisse kasutusse võtmise, tagastamise ja kulude hüvitamise tingimused ja kord“ kehtestatakse riigivaraseaduse § 12 lõikega 8 alusel. Määrus jõustub 1. septembril 2022.

right banner 2024 est konference