21.08.2023 Esmaspäev

Alates oktoobrist tuleb suurematel ehitusobjektidel registreerida töötajad ja nende tööaeg

1. oktoobril jõustuvad maksukorralduse seaduse muudatused, mille kohaselt on peatöövõtjatel ja ehitusettevõtjatel kohustus registreerida suuremate ehitustööde korral ehitusplatsil viibivad inimesed ning esitada vastavad andmed maksu- ja tolliametile.

Alates 1. oktoobrist peab iga ehitusettevõtja tagama, et tema poolt ehitusplatsile lubatud inimestel on olemas ehitusplatsile sisenemiseks ja sellelt lahkumiseks vajalik tuvastusvahend.
Alates 1. oktoobrist peab iga ehitusettevõtja tagama, et tema poolt ehitusplatsile lubatud inimestel on olemas ehitusplatsile sisenemiseks ja sellelt lahkumiseks vajalik tuvastusvahend. Foto: pixabay

Muudatuse peamine eesmärk on vähendada ehitussektoris maksukahju ning tagada aus konkurents. 

Ettevõtjad peavad edaspidi esitama maksu- ja tolliametile andmed ehitise, ehitustööde, nende tellija ja ehitustöid tegevate alltöövõtjate ning ehitusplatsil viibivate inimeste kohta (§ 2510 lg 2). Andmete esitamiseks ja kogumiseks loob maksu- ja tolliamet töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu. 

Uued nõuded puudutavad üksnes suuremaid...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

right banner 2024 est konference