gif Company 930x140 ee

 

11.12.2015 Reede

Valdav enamus elanikke pooldab senisest rangemat alkoholipoliitikat

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul kinnitab uuring, et ühiskond tunnetab selgelt probleemina nii alkoholi liigtarvitamist, eksponeerimist kui ka kättesaadavust
Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul kinnitab uuring, et ühiskond tunnetab selgelt probleemina nii alkoholi liigtarvitamist, eksponeerimist kui ka kättesaadavust Foto: PM

Valdav enamus Eesti elanikke toetab alkoholi televisioonis reklaamimise piiramist ning on veendunud, et alkohol on praegu noortele liiga kergesti kättesaadav, selgub Turu-uuringute AS novembris läbi viidud uuringust.

Kõige suurem oli toetus alkoholireklaami piiramisele teles ja raadios kella 7–22-ni. Seda toetas kindlasti või pigem 84% vastanutest, teatas uuringu tellinud sotsiaalministeerium.

Valdav enamus ehk 75% toetas ettepanekut esitada alkoholireklaamis toote omaduste kohta üksnes neutraalset teavet, alkoholi müügi keelustamist tanklates ja nende territooriumitel pooldas 62%, alkohoolsete jookide väljapaneku eraldamist kauplustes vaheseinaga 58% ning alkoholi paigutamist teistest kaupadest eraldi 80% vastanutest.

Üle 80% küsitletutest peab alkoholi noortele liiga kergesti kättesaadavaks, peaaegu kolmandik küsitletutest tundis muret oma lähedase inimese või iseenda liigse alkoholitarbimise pärast. Need vastajad, kelle meelest on alkohol noortele liiga kergesti kättesaadav, ning need, kes muretsevad enda või lähedaste alkoholitarbimise pärast, toetavad karmimat alkoholipoliitikat keskmisest enam.

Uuringu läbiviija Juhan Kivirähk tõdes, et tulemus näitab väga selgelt avaliku arvamuse heakskiitu tervise- ja tööministri algatatud alkoholipoliitika karmistamisele. „Samas on tähelepanuväärne, et praegune meediapilt on avalikule arvamusele risti vastupidine; sõna võtavad rohkem need, keda kavandatavad muudatused puudutavad nende ärihuvist tulenevalt,“ kommenteeris Kivirähk.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul kinnitab uuring, et ühiskond tunnetab selgelt probleemina nii alkoholi liigtarvitamist, eksponeerimist kui ka kättesaadavust. „Alkoholipoliitika vajab riigipoolset tugevamat sekkumist, sest rahva tervise kaitse ei ole poliitikakujundajate kapriis ega ka mitte võimalus, vaid see on riigi otsene kohustus,“ lausus minister.

Sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud uuringus paluti väljendada oma suhtumist konkreetsetesse ettepanekutesse alkoholireklaami ja -müügi piiramiseks. Valdav osa küsitletuid pooldas kõiki ettepanekuid.

Kokku küsitleti 3.–17. novembrini Turu-uuringute AS igakuise omnibuss-küsitluse raames. Valimi suurus oli 1000 vastajat.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes