gif Company 930x140 ee

 

29.10.2015 Neljapäev

Väikeettevõtjad said parlamendis oma toetusrühma

Toetusrühma algataja Maris Lauri
Toetusrühma algataja Maris Lauri PM

Riigikogus moodustati täna väikeettevõtjate toetusrühm, mille eesmärk on toetada ja kaitsta väikeettevõtjate huve ning seista ettevõtlust soosiva majanduskeskkonna eest.

“On oluline aidata kaasa sellele, et ettevõtjaks olemine oleks mainekas võimalikult paljude jaoks ning et ühiskonnas mõistetaks ettevõtjate olulisust,” selgitas Reformierakonna fraktsiooni liige Maris Lauri toetusgrupi loomise vajadust.

Lauri tõi välja, et praegu on 98% Eesti ettevõtetest väikeettevõtted, kes vaatamata oma väiksusele pakuvad töökohti enam kui pooltele Eestis töötavatele inimestele ning kelle käive on enam kui pool kogu ettevõtluse käibest, sealhulgas ekspordist.

“On loomulik, et suured ettevõtted kasvavad välja väikestest, mistõttu on tähtis, et riigikogu tasandil tegeletaks mikro- ja väikeettevõtjate spetsiifiliste probleemidega. Väga palju on ettevõtjad kurtnud bürokraatia ja liigse aruandluse üle, samuti maksustamise üle. Päris palju on vastandlikke soove ning sellest tulenevaid solvumisi, et ühe või teise osapoolega ei arvestata. Ma näen, et sellistel juhtudel tuleb rohkem tegeleda ühisosa leidmise ja arusaamade lähendamisega,” lisas Lauri.

Toetusrühma sihiks on väikeettevõtjate probleemidele lahenduste otsimine fraktsioonide ja komisjonide koostöös. Selleks on toetusrühm valmis kaasama kõiki Eesti ettevõtlusorganisatsioone, samuti nähakse oluliste koostööpartneritena ministeeriume, ameteid ja ettevõtlust toetavaid organisatsioone ning ühendusi.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes